Latinské kartyPoker

Texas Hold´em poker – keď ide o zábavu a veľké peniaze

Texas Hold´em poker patrí vo svete zábavy medzi najvyhľadávanejšie a najpopulárnejšie hazardné hry. Nespochybniteľným dôkazom je stále viac hráčov, ktorí pokerovej vášni podľahli. Mnohých začínajúcich hráčov inšpirujú nadčasové filmy ako napríklad Hráči (Rounders), Maverick alebo nezabudnuteľná „bondovka“ Casino Royale. Niektorí si myslia, že poker je luxus pre bohatých, iní v hre vidia skvelý hráčsky zážitok alebo jednoduchý spôsob, ako vyhrať veľké peniaze. Hoci názory na hru ako aj hráčske skúsenosti sú rôzne, poker je  predovšetkým o šťastí, zručnostiach a rozhodnutiach.

 

Ako sa stať dobrým Texas Hold´em pokerovým hráčom?

Šanca na to, že odohráte perfektnú hru v pokeri je veľká. Potrebujete k tomu vedieť pravidlá, rozumieť hre a mali by ste sa vyznať aj v stratégiách a taktikách, ktoré slúžia na oklamanie súpera.

Pravidlá pokeru nie sú vôbec zložité, tie sa naučíte za pár minút, možno pár hodín. Záleží na tom,  v akej ste psychickej a fyzickej kondícii.  Zložitejšia situácia nastáva pri stratégii a taktike. Aby ste ich vedeli správne použiť, potrebujete investovať veľa času do štúdia a mali by ste mať veľké skúseností s hrou. Byť dobrým pokerovým hráčom znamená sebadisciplínu, trpezlivosť a túžbu neustále sa zlepšovať. Začať môžete s najobľúbenejšou verziou pokeru nazývanou Texas Hold´em.

 

Pravidlá Texas Hold´em poker

Texas Hold´em poker je kartová hazardná hra pre 2 až 10 hráčov. Počet kariet v hre je 52. Hrá sa s jedným balíčkom žolíkových kariet, bez žolíkov. Balíček má 4 symboly, inak povedané farby – srdce, pika, tref a káro. Každý symbol má 13 kariet s hodnotami podľa veľkosti – eso, kráľ, dáma, dolník, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Cieľom hry je samozrejme vyhrať a to môžete len vtedy, ak máte čo najlepšiu kartovú kombináciu.

Typy hry Texas Hold´em poker:

 • No Limit Texas Hold´em
 • Fixed Limit Texas Hold´em
 • Pot Limit Texas Hold´em

No Limit Texas Hold´em

Tento typ hry uprednostňuje väčšina hráčov. Má jednoduché pravidlá, je rýchla a sľubuje najlepší hráčsky zážitok. Prečo? Lebo pri hre „no limit“ môžete staviť kedykoľvek ľubovoľný počet žetónov bez ohľadu na výšku banku.

Fixed Limit Texas Hold´em

Na rozdiel od typu „no limit“ v tejto hre je minimálna a maximálna stávka pevne stanovená. Výška stávky pri hre pred flopom a tiež flope zodpovedá jednej stávke Big Blind. Pri turne a river sa stávka zdvojnásobí, čiže zodpovedá dvom stávkam Big Blindu. O pokerových výrazoch sa dozviete viac informácií ďalej v článku. Počet stávok  je tiež obmedzený. Môžete staviť maximálne štyri stávky na jedno kolo. Tento typ hry si už vyžaduje určité strategické schopnosti.

Pot Limit Texas Hold´em

Je kombináciou typov „no limit a fixed limit“. Pot Limit Texas Hold´em je výzvou pre každého hráča. Spája v sebe perfektný hráčsky zážitok so strategickým myslením, čo už je na úrovni kvalitnej profesionálnej hry. Hlavnú úlohu v tomto type hry zohráva výška banku.  Aktívni hráči (hráč, ktorý je na rade) môže staviť alebo navýšiť sumu maximálne do výšky banku.

Príklad: Povinné stávky Small Blind a Big Blind sú 1€/2€. V banku sú teda na začiatku 3€. Ak chcete navýšiť (raise) maximálnu možnú sumu, musíte najskôr dorovnať aktuálny Big Blind na 5€ (1 € small blind + 2€ big blind + 2€ váš blind = 5 €) a potom môžete navýšiť bank o čiastku 5€. Celkovo tak môžete zvýšiť bank o sumu 7€ (2€ dorovnanie + 5€ navýšenie).

Ktoré výrazy je dobre vedieť pri Texas Hold´em poker

 • Dealer – hráč, ktorý rozdáva karty a riadi hru. Symbol dealera je označený buttonom tzn. značkou, ktorá je najčastejšie v tvare žetónu. Po každej hre sa button posunie ďalšiemu hráčovi v smere hodinových ručičiek.
 • Bet – výrazom sa označuje stav, kedy hráči stavia svoje peniaze (žetóny).
 • Small Blind – povinná stávka, ktorú vsadí prvý hráč po dealerovej ľavej ruke a je väčšinou polovicou Big Blindu.
 • Big Blind – povinná stávka, ktorú vsadí druhý hráč po dealerovej ľavej ruke a je dvojnásobkom Small Blindu.
 • Hole Cards – karty hráča, ktoré vidí len on sám.
 • Community Cards – spoločné karty, ktoré môžu použiť všetci hráči na zostavenie výhernej kombinácie kariet. Ide o päť kariet, ktoré sú rozdané v troch samostatných kolách – flop, turn a river.
 • Pot – výrazom „pot“ sa označuje bank.
 • Flop – po ukončení stávky v prvom kole sú do stredu stola položené tri karty lícom nahor.
 • Turn – po ukončení stávky v druhom kole je na stôl položená štvrtá karta lícom nahor.
 • River – po ukončení posledného stávkového kola sa na stôl vyloží posledná piata karta lícom nahor.
 • Fold – hráč skladá karty a príde o svoj vklad, ako aj o možnosť hrať o bank.
 • Call – hráč dorovná stávku, to znamená dorovná predchádzajúci vklad.
 • Raise – hráč dorovná stávku a navýši vklad.
 • Check – posunutie ťahu na ďalšieho hráča. Naznačí sa gestom, že hráč zaklope na stôl. Toto je možné len v prípade, ak hráč pred ním nezvýšil stávku.
 • Showdown – vyloženie kariet na záver hry.

 

Ako sa hrá Texas Hold´em poker?

Texas Hold´em poker sa začína vylosovaním poradia hráčov. Jeden z hráčov (v kasíne krupiér) premieša karty a rozdá každému hráčovi jednu kartu. Hráč s najvyššou kartou bude na pozícii dealera a označí sa žetónom. Niekde sa poradie určuje aj podľa príchodu hráčov k pokerovému stolu.

Pred rozdaním kariet musí prvý hráč, ktorý sedí po ľavej ruke dealera urobiť povinnú stávku. Táto stávka sa nazýva Small Blind. Po ňom nasleduje druhý hráč sediaci po dealerovej ľavej ruke, ktorý urobí povinnú stávku Big Blind. Je to väčšinou dvojnásobok stávky Small Blind a určuje minimálnu výšku stávky ostatných hráčov.

Pre – flop v Texas Hold´em poker

Vsadením povinných stávok hráči založia bank. Potom dealer rozdá každému hráčovi dve karty lícom nadol. Týmto kartám hovoríme Hole Cards a vidí ich len samotný hráč. Rozdaním kariet začína prvé kolo hry. Začína ho hráč, ktorý sedí po ľavej ruke hráča so stávkou Big Blind. Tomuto kolu hovoríme pre-flop. Hráči majú tieto možnosti: zložiť karty  a odstúpiť od hry (fold), dorovnať (call) alebo zvýšiť stávku (raise). Ak chce hráč, ktorý stavil Small Blind zostať v hre, tiež musí v tomto kole buď dorovnať alebo zvýšiť stávku.

Flop v Texas Hold´em poker

Po ukončení stávok prvého kola dealer (alebo v kasíne krupiér) vyloží do stredu pokerového stola tri spoločné karty lícom nahor. Tomuto rozdaniu kariet hovoríme Flop. Nasleduje druhé stávkové kolo. Začína ho aktívny hráč, ktorý sedí po ľavej ruke dealera. Podobne ako v prvom, aj v tomto kole môžu hráči zložiť karty (fold), dorovnať (call) alebo zvýšiť stávku (raise). Hráč, ktorý začína druhé kolo má možnosť aj nevsadiť (check) a posunúť hru ďalšiemu hráčovi v poradí. Ostatní majú túto možnosť „check-núť“ len vtedy, ak hráč pred nimi nevsadil. V opačnom prípade musia dorovnať alebo zvýšiť stávku, prípadne zložiť karty. Takto sa pokračuje dovtedy, kým nie sú všetky stávky dorovnané.

Turn v Texas Hold´em poker

Po ukončení stávok druhého kola dealer vyloží do stredu pokerového stola štvrtú kartu lícom nahor. Tomuto vyloženiu karty hovoríme Turn. Tretie kolo stávok sa robí rovnakým spôsobom, ako predchádzajúce stávkové kolo. Opäť začína prvý aktívny hráč sediaci po ľavej ruke dealera.

River v Texas Hold´em poker

Keď hráči svojimi stávkami ukončia aj tretie kolo, dealer vyloží na pokerový stôl poslednú, piatu kartu. Nasleduje aj posledné kolo stávok, ktoré prebieha rovnako ako kolo Turn. Keď všetci aktívni hráči ukončia svoje stávky, končí štvrté kolo, ako aj celá hra. Hráči ukážu svoje dve skryté karty a určí sa víťaz. Odkrytiu kariet hovoríme Showdown.

 

Víťaz v Texas Hold´em pokeri

Víťazom v pokeri sa stáva ten hráč, ktorý má najlepšiu výhernú kombináciu kariet. Bank môže hráč vyhrať aj vtedy, ak všetci ostatní zložia karty. V takomto prípade nemusí víťaz svoje 2 karty ukazovať .

 

Pokerové výherné kombinácie

V Texas Hold´em pokeri sú všetky štyri symboly (farby) na rovnakej úrovni.

 • Royal Flush – kráľovská postupka

Postupka v jednej farbe od 10 po eso. Výherná kombinácia hráča obsahuje karty 10, J, Q, K, A.

 

 • Straight Flush – postupka vo farbe

Päť po sebe idúcich kariet v rovnakej farbe, napríklad A, 2, 3, 4, 5.

 

 • Poker – štyri rovnaké hodnoty kariet

Výherná kombinácia hráča obsahujú štyri karty s rovnakou hodnotou a jednu ľubovoľnú kartu. Ak má „poker“ viac hráčov, vyhráva ten, ktorý má vyššiu hodnotu štyroch kariet.

 

 • Full House

O tejto kombinácii hovoríme vtedy, ak má hráč 3 karty jednej hodnoty a ďalšie 2 karty inej rovnakej hodnoty, napríklad 9, 9, 9, Q, Q.

 

 • Flush

Ide o 5 kariet rovnakej farby. Ak majú túto kombináciu viacerí hráči, vyhráva ten, ktorý má najvyššiu kartu vo farbe.

 

 • Straight

Táto postupka je zložená z piatich po sebe nasledujúcich kariet, ktoré môžu byť v rôznych farbách. V prípade rovnakej kombinácie u viacerých hráčov vyhráva postupka, ktorá je zakončená vyššou kartou.

 

 • Three of a kind – trojica

Trojica kariet s rovnakou hodnotou, pričom karty sú v rôznych farbách (symboloch).

 

 • Two pair

Dve dvojice kariet s rovnakou hodnotou, napríklad K, K, 9, 9, A. Ak majú túto kombináciu viacerí hráči o víťazovi rozhoduje vyššia dvojica. Pokiaľ sú vyššie dvojice rovnaké, rozhoduje nižšia dvojica. Ak by boli aj tieto dvojice rovnaké, vyhráva ten hráč, ktorý má vyššiu zostávajúcu kartu.

 

 • Pair

Dve karty rovnakej hodnoty. V prípade rovnosti kombinácie u viacerých hráčov, rozhoduje vyššia dvojica.

 

 • High Card

Ak nikto z hráčov nemá výhernú pokerovú kombináciu, víťazom sa stáva hráč s najvyššou kartou.

 

Ak ste ešte Texas Hold´em poker nehrali, je dobré, ak si na začiatok prečítate pravidlá a vyskúšate si hru v niektorej online verzií pokeru zdarma. Neskôr, keď už pochopíte princíp hry, môžete začať študovať rôzne stratégie a triky, ktorými častokrát dokážete šťastie a výhru obrátiť na svoju stranu.

Ukáž viac

Native

Back to top button