BridžLatinské karty

Bridž je kráľom kartových hier

Od 19. storočia je bridž jednou z najpopulárnejších kartových hier na svete. Ide o vynikajúcu spoločenskú hru, ktorá si vyžaduje matematické a analytické schopnosti,  sústredenie, komunikatívnosť, zmysel pre logiku a v konečnom dôsledku výbornú pamäť. Kombinácia týchto schopností a zručností spôsobila, že bridž je medzi kartovými nadšencami označovaný za „kráľovskú hru“.

Bridž je zábava a dobrodružstvo

Čo mali spoločné Bill Gates, Winston Churchill, Mahátmá Gándhí a James Bond? Všetci milovali bridž. Táto skvelá kartová hra je nevyčerpateľným zdrojom zábavy, relaxu a inšpirácie. Kombinuje v sebe to najlepšie z hier – výzvu, napätie, vzrušenie. Rozvíja logické myslenie. Má tiež všetky prvky podobné športu – disciplínu, etiku, súťaženie, fair play, pravidlá a výkonnosť. Môžete ho hrať rekreačne, ale takisto ho môžete  začať hrať profesionálne. Záleží len na vašich hráčskych zručnostiach a ochote neustále sa v hre zdokonaľovať.

Bridž je náročná hra s jednoduchými pravidlami

Kým pri mnohých kartových hrách rozhoduje o výsledku šťastie, v bridži o úspechu rozhodujú taktické, strategické a plánovacie schopnosti. Preto je bridž považovaný za ťažkú a komplikovanú  hru s jednoduchými pravidlami. Na zvládnutie hry vám stačí, ak pochopíte základné princípy hry a zvyšok sa už naučíte samotným hraním.

Ste pripravený naučiť sa hrať bridž?

Nečakajte, že si prečítate pravidlá bridžu a hru zvládnete ako profesionál. Aj keď základné princípy sú jednoduché, samotná hra je pomerne náročná. Obzvlášť,  ak ju chcete hrať dobre. Preto okrem pravidiel potrebujete aj niekoľko lekcií bridžu so skúsenými hráčmi, ktorí vás naučia potrebnú stratégiu a taktiku. Ak ste začiatočník, ideálne pre vás bude, ak začnete so zjednodušenou verziou bridžu. Keď máte dobre zvládnutý základ, rýchlejšie pochopíte celú hru a bude pre vás oveľa ľahšie zdokonaľovať sa v pokročilých technikách.

Pravidlá v bridži sú jasné

Bridž je kartová hra pre 4 hráčov, ktorí vytvoria 2 hráčske dvojice. Hráči sediaci oproti sebe tvoria partnerskú dvojicu, v bridži sa takáto dvojica nazýva „linka“. Hráčov označujeme podľa svetových strán, preto môžeme povedať, že Sever má svojho hráčskeho partnera Juh, zatiaľ čo Východ má spoluhráča Západ.

Bridž sa hrá s balíčkom 52 žolíkových kariet. Nepoužívajú sa žolíky. Každý balíček kariet obsahuje 4 symboly. V bridži sa symboly nazývajú „farby“. Najvyššou farbou sú piky, druhou najvyššou farbou sú srdcia, nasledujú kára a nakoniec kríže. Piky a srdcia sú drahé farby, naopak kára a kríže sú lacné farby. Každá farba má 13 kariet s hodnotami A (eso), K (kráľ) Q (dáma), J (dolník), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pričom eso má najväčšiu hodnotu a dvojka má najmenšiu hodnotu.

Bridž je zdvihová alebo v kartárskom slangu  povedané štichová hra. Cieľom hry je získať čo najväčší počet zdvihov.

Zdvihom je skupina štyroch kariet, ktorú získava hráč prebitím. To znamená, že každý hráč zoberie zo svojich pridelených kariet jednu kartu a umiestni ju lícom hore do stredu stola. Štyri karty, ktoré hráči vyložili predstavujú zdvih. Zdvih získava ten hráč, ktorý pridal najvyššiu kartu v konkrétnej farbe (v konkrétnom symbole), alebo kto pridal najvyšší tromf. Každý hráč má 13 kariet, teda v hre je celkovo 13 zdvihov.

Tromf je zvýhodnená farba, ktorej aj hierarchicky najnižšia karta má vyššiu hodnotu, ako najvyššia karta ľubovoľnej inej farby. V bridži sa tromf pevne stanoví v dražbe, čo je prvá fáza hry.

Tri, dva, jedna…začíname hrať bridž

Pred samotnou hrou si hráči určia partnerské dvojice. Buď sa na nich dohodnú, alebo si každý z hráčov vytiahne z balíčka jednu kartu. Dve najvyššie hodnoty z vytiahnutých kariet predstavujú jednu hráčsku dvojicu. Ak si vytiahnu dvaja hráči kartu rovnakej hodnoty, rozhoduje farba. Prvý pár bude tvoriť linku Sever – Juh a druhý pár linku Východ – Západ.

Bridž sa hrá, ako sme už spomínali, s jedným balíčkom 52 žolíkových kariet. Pre rýchlosť a pohodlie je výhodné, keď sa používajú striedavo 2 balíčky kariet.

Pred začiatkom hry jeden z hráčov zamieša karty. Na miešaní a rozdávaní kariet sa hráči môžu dohodnúť. V prípade, že nedôjde k dohode, tak hráč, ktorý vytiahol najvyššiu kartu bude rozdávať prvé kolo hry. Takýto hráč sa označuje ako „rozdávajúci (angl. dealer)“. Rozdávajúci hráč dá karty zamiešať hráčovi po svojej ľavej ruke a preložiť hráčovi po pravej ruke. Preloženie spočíva v tom, že hráč zdvihne približne polovicu balíčka kariet tak, aby na karty nikto nevidel a položí ich ku rozdávajúcemu hráčovi. Ten položí balíček zostávajúcich kariet na vrch balíčka a začne rozdávať každému hráčovi po jednej karte, v smere hodinových ručičiek. Pokračuje v rozdávaní dovtedy, kým nie je rozdaných všetkých 52 kariet. Karty hráči zoberú do rúk až vtedy, keď sú všetky rozdané. Zoradia si ich v ruke podľa symbolov a hodnoty. Každý z hráčov drží v ruke usporiadaných 13 kariet, čo sa v bridži nazýva „list“.

Keď sa použijú 2 balíčky kariet, tak počas rozdávania, partner rozdávajúceho mieša druhy balíček kariet, pripravený pre ďalšiu hru a odloží ho k hráčovi po svojej pravej ruke. Tento hráč bude, totiž, rozdávať karty v ďalšom kole.

Samotná hra má dve fázy:

  • Licitácia alebo dražba
  • Zohrávka vydraženého záväzku

Dražba alebo licitácia v bridži

Dražba je prvá fáza hry, počas ktorej sa súťaží o to, kto bude zohrávať, aký druh záväzku a na akom stupni. Cieľom dražby je teda vydražiť záväzok, to znamená odhadnúť počet zdvihov, ktoré partnerská dvojica získa počas zohrávky, čiže počas samotnej hry.

Dražbu začína hráč, ktorý rozdával karty. Ostatní v dražbe pokračujú v smere hodinových ručičiek. V bridži sa hrá o 13 zdvihov, pretože každý hráč má k dispozícií 13 kariet. Pri dražbe musíte získať aspoň polovicu všetkých zdvihov. Preto keď dražíte záväzok, prvých šesť zdvihov je základ, ku ktorému sa v podstate nezaväzujete. V bridži sa tento základ nazýva „kniha“. Až siedmy zdvih sa považuje za nadpolovičnú väčšinu a je podmienkou určenia záväzku v dražbe. Neskôr sa dozviete, ako budete záväzok dražiť.

Existujú 2 základné typy záväzkov:

  • Tromfový – hráč oznámi koľko zdvihov, v akej tromfovej farbe sa zaväzuje získať.
  • Beztromfový (BT) – hráč oznámi koľko zdvihov sa zaväzuje získať , pričom všetky štyri farby sú rovnocenné.

Aký druh záväzku budete zohrávať závisí od toho, či v priebehu dražby nájdete so svojim hráčskym partnerom zhodu v niektorej farbe, ale samozrejme závisí to aj od ponúknutého záväzku vašich protihráčov. Výhodné je,  ak máte v rovnakej farbe aspoň osem kariet, vtedy môžete zvolíte tromfový záväzok. Ak takúto zhodu nemáte, je lepšie, ak si vyberiete beztromfový záväzok.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje záväzok, je sila kariet. Tú si ľahko spočítate podľa ich hodnôt. Váš majetok kariet je vyjadrený v bodoch. Najsilnejšie karty z každej farby sú eso, kráľ, dáma a dolník, pričom A (eso) má 4 body, K (kráľ) má 3 body, Q (dáma) má 2 body a J (dolník) má 1 bod. Ostatné karty sú síce bez bodov, ale pri samotnej hre môže ich hodnota stúpnuť.

Ak začínate dražbu, viete, že celkovo je v hre 40 bodov, takže priemer na hráča je 10 bodov. Do aktívnej dražby sa odporúča ísť vtedy, ak máte viac bodov ako je uvedený priemer. Odporúča sa minimálne 12 bodov. V prípade, že máte menej bodov, dáte to najavo hláškou PAS, čím oznamujete partnerovi, že nemáte dosť bodov na otvorenie dražby. To však neznamená, že sa už do dražby nezapojíte. V jej ďalšom priebehu sa do nej môžete opäť aktívne zapojiť, a to najmä vtedy,  ak váš partner oznámi, že má dobré karty a ponúkne v dražbe niektorý typ záväzku.

V bridži sú presne stavené pravidlá na výmenu informácií o sile a farbe kariet medzi spoluhráčmi. Výmene informácií hovoríme „hláška“. Hlášky sú vo forme jednoduchých slovných spojení a sú zložené z 2 častí:

  • Stupeň (prvá časť) – vyjadruje silu kariet hráča, ako aj počet zdvihov, ktoré musíte získať.
  • Farba (druhá časť) – navrhujete tromfovú farbu (symbol)

Hlášky teda vyjadrujú stupeň a druh záväzku, ktorý chcete zohrávať, napríklad „jedna pika“, „dve srdcia“, „tri bez tromfov“ a tak ďalej. Ak otvoríte dražbu hláškou „jedno srdce“, znamená to, že sa zaväzujete získať aspoň 7 zdvihov (1 je dražobný stupeň + 6 je základ „kniha“), ak v dražbe vyhrá tromfový záväzok vo farbe srdca. Ak poviete „dve kára“, znamená to záväzok 8 zdvihov (2 + 6) v prípade, ak tromfovou farbou budú kára. Ak navrhnete záväzok „tri bez tromfov“, tak sa zaväzujete získať 9 zdvihov (3 + 6), ak bude odsúhlasený beztromfový záväzok. Najvyšším stupňom záväzku je siedmy, kedy sa zaväzujete získať všetkých 13 zdvihov (7 + 6), či už v tromfovom alebo beztromfovom záväzku. Ak sa nechcete zúčastniť dražby, lebo nemáte dobré karty, zahlásite PAS. Ak hláška PAS odznie trikrát za sebou, dražba sa skončila. Konečným záväzkom sa stáva posledná hláška predtým, ako hráči trikrát odPASujú. Ak by odznelo štyrikrát PAS, karty sa zložia, hra sa skončila a začína sa odznova.

Hráč, ktorý draží záväzok, informuje o sile a farbe kariet svojho spoluhráča, ale zároveň aj protihráčov. Spoluhráč nadväzuje na záväzok a snaží sa ďalšou hláškou odpovedať, či so záväzkom súhlasí, alebo má inú zostavu lepších kariet. Podľa toho primerane reaguje, a to buď ponúkne vyšší záväzok v rovnakej farbe ako jeho hráčsky partner, alebo ponúkne záväzok v inej farbe, prípadne určí beztromfový záväzok. K dispozícií má aj hlášku PAS, pokiaľ nechce dražiť.

Umenie celej dražby je v tom, aby každý hráč, ktorý chce aktívne dražiť, ponúkol vyšší záväzok, ako hráči pred ním. A čo znamená vyšší záväzok? Pri dražbe platia nasledovné pravidlá:

  • Nemôžete dražiť záväzok na rovnakom stupni vo farbe, ktorá je nižšia (lacné farby) ako predchádzajúca. V tomto prípade je jasná súvislosť medzi drahými a lacnými farbami, o ktorých sme písali v úvode. To znamená, že ak bol zahlásený záväzok „jedna pika“, už nemôžete ponúknuť záväzok „jedno srdce“, „jedno káro“, „jeden kríž“.
  • Ak chcete dražiť záväzok na rovnakom stupni, potom farba hlášky musí byť drahšia. Napríklad po hláške „dve srdcia“, môžete ponúknuť len záväzok „dve piky“. Ak nemáte drahšiu farbu, môžete dražiť aj lacnejšiu farbu, ale na vyššom stupni. Napríklad „tri kára“.
  • Pri dražbe nemôžete prejsť na nižší stupeň záväzku, ako už bol ponúknutý. Napríklad po hláške „dve kára“, nemôžete dražiť „jedno srdce“, aj keď srdce je drahšia farba oproti káru. Ide o to, že v prvom prípade ste sa zaviazali získať 8 zdvihov, v druhom prípade len 7 zdvihov.
  • Hláška „bez tromfov“, teda beztromfový záväzok je v hierarchii najvyššia, čo znamená, že ju vždy môžete použiť aj na rovnakom stupni. Napríklad po hláške „jedna pika“, môžete použiť na rovnakom stupni len hlášku „jeden bez tromfov“. Ak odznie hláška „tri srdcia“, môžete ponúknuť záväzok „tri bez tromfov“ a podobne.

Dražba skončí vtedy, ak odznie hláška PAS trikrát za sebou. Posledný vydražený záväzok sa bude zohrávať.

Zohrávka v bridži

Zohrávka je druhou fázou bridžovej hry. Ide o vlastnú hru, kde sa vydražiteľ spolu so svojim hráčskym partnerom snažia získať svoj záväzok. Ten z hráčskej dvojice, ktorý ako prvý zahlásil druh záväzku, a to buď farbu, alebo bez tromfov, sa stáva vydražiteľom, teda hlavným hráčom a bude zohrávať zo svojich aj partnerových kariet. Protihráči, inak povedané aj obrancovia sa budú snažiť o to, aby súper svoj záväzok nezískal. Veľkou výhodou protihráčov je, že majú právo prvého výnosu.

Samotnú hru teda začína súper sediaci po ľavej ruke vydražiteľa tým, že vynesie prvú kartu v ľubovoľnej farbe (začne prvý zdvih). Následne partner hlavného hráča vyloží všetky svoje karty lícom nahor na stôl.  Musí to urobiť tak, že každá farba tvorí stĺpec, v ktorom sú karty usporiadané podľa hodnoty. Týmto vyložením kariet sa z hráča stáva pasívny, v bridži označovaný „tichý hráč. Ďalej v hre pokračuje už len podľa pokynov hlavného hráča a to tak, že v každom kole pridá kartu, ktorú si želá vydražiteľ.

Ostatní hráči musia priložiť kartu v rovnakej farbe, akú vyniesol prvý hráč. V bridži sa tomu hovorí, že hráči musia „priznať farbu“. Na hodnote karty veľmi nezáleží, tá môže byť vyššia, ale aj nižšia. Ak hráč nemá vynesenú farbu, môže pridať do zdvihu akúkoľvek inú kartu. Najvyššia karta vo vynesenej farbe získava zdvih. Ak je vo zdvihu tromf, získava zdvih najvyššia tromfová karta. Samozrejme to platí vtedy, ak sa hrá tromfový (farebný záväzok). Pri záväzku bez tromfov získa zdvih vždy najvyššia karta vo vynesenej farbe. Ďalší zdvih začína hráč, ktorý získal predchádzajúci zdvih.

Už vieme, že zdvihy môžete získať pomocou najvyšších kariet v každej farbe, teda „honérov“. Ak sa zohráva tromfový záväzok, potom je možné získať zdvihy aj najvyššou tromfovou farbou. Honéry sú karty s vysokými hodnotami od esa po desiatku a zvyčajne rozhodnú o väčšine zdvihov. Hráč, ktorý pridá do zdvihu eso takmer vždy získava zdvih, okrem situácie keď niektorý súper nemá danú farbu a prebije ho tromfom. Ak už eso nie je v hre, najvyššou kartou vo farbe sa stáva kráľ, po ňom dáma, dolník a prípadne desiatka. Čím nižšia karta tým je istota, že hráč získa zdvih menšia.

Hra končí po odohratí posledného trinásteho zdvihu. Ak hlavný hráč, alebo skôr hráčska dvojica splnila svoj záväzok, to znamená získali minimálne 7 zdvihov, vyhrávajú hru. V opačnom prípade sa víťazom stávajú protihráči.

Hrať dobre bridž je náročná záležitosť. Správnou taktikou a stratégiou však viete výrazne ovplyvniť výsledok vo váš prospech. Spôsoby a postupy samotnej hry, ako aj použitie rôznych metód, či systému v hre, sa naučíte pravidelným hraním bridžu. A ako všade inde, aj v bridži platí, dobré výsledky sa dostavia praxou.

Ukáž viac

Native

Jeden komentár

Back to top button