BridžLatinské karty

Na scénu prichádza veličenstvo BRIDŽ

Doba, keď sa v čiernobielych filmoch stretávala snobská spoločnosť na partičkách bridžu je nenávratne preč. Kartová hra bridž už dávno nie je len zábavou a rozptýlením vyššej spoločenskej vrstvy. Aj keď svojím označením „kráľovská hra“ môže tento dojem vzbudzovať, titul si získala predovšetkým svojou popularitou, ako aj schopnosťami a zručnosťami, ktoré sú pri hre dôležité. Sú nimi komunikatívnosť, disciplína, rešpektovanie hráčov, sústredenie, logické myslenie, analýza a v konečnom dôsledku aj schopnosť urobiť rozhodnutie. Dnes je bridž spoločenskou a športovou hrou, ktorej sa venujú milióny nadšencov z celého sveta.

Kto povedal, že bridž je komplikovaný?

Ako každá kartová hra, aj bridž má niekoľko verzií, ktorým sú prispôsobené pravidlá. Tie „oficiálne pravidlá“ sa vám môžu zdať o niečo komplikovanejšie oproti iným kartovým hrám. Preto ak ste úplný začiatočník a s hrou nemáte žiadne skúsenosti, začnite so zjednodušenou verziou. Túto verziu bridžu vysvetľuje na svojom videoblogu Joan Butts Bridge, ktorá vedie prémiové lekcie bridžu v Austrálii. Stačí, aby ste zvládli základné princípy hry a bridž sa stane vašim obľúbeným spoločníkom na voľné chvíle.  Keď máte dobre zvládnutý  základ, rýchlejšie pochopíte celú hru a bude pre vás oveľa ľahšie zdokonaliť svoje znalosti v pokročilých technikách.

Bridž a jeho pravidlá

Bridž je kartová hra pre 4 hráčov, ktorí vytvoria 2 tímy. Hráči sediaci oproti sebe tvoria partnerskú dvojicu, v bridži sa takáto dvojica nazýva „linka“. Hráči sa pri hre označujú podľa svetových strán – východ, západ, sever, juh. Vytvárajú teda 2 linky a to VZ a SJ.

Bridž sa hrá s jedným balíčkom žolíkových kariet. Počet kariet v hre je 52, nepoužívajú sa žolíky. Každý balíček kariet obsahuje 4 symboly. V bridži sa symboly nazývajú „farby“. Poradie farieb (symbolov) je pevne stanovené. Najvyššou farbou sú piky, nasleduje srdce, káro a nakoniec kríže (niekde sa kríže označujú aj ako trefy). Piky a srdcia sú drahé farby, naopak kára a kríže sú lacné farby. Každá farba má 13 kariet s hodnotami A (eso), K (kráľ) Q (dáma), J (dolník), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pričom eso má najväčšiu hodnotu a dvojka má najmenšiu hodnotu.

Cieľom hry je získať čo najväčší počet zdvihov.

Zdvihom je skupina štyroch kariet, ktoré hráči postupne (po jednej) vyhadzujú z ruky v každom kole. Zdvih získava ten hráč, ktorý pridal najvyššiu kartu vo farbe výnosu alebo kto pridal najvyšší tromf.

Tromf je zvýhodnená farba, ktorej aj hierarchicky najnižšia karta má vyššiu hodnotu, ako najvyššia karta ľubovoľnej inej farby. V bridži sa tromf pevne stanoví v dražbe, čo je prvá fáza hry.

Začíname hrať bridž

Jeden z hráčov, označovaný aj ako „rozdávajúci (angl. dealer)“ zamieša karty a dá ich preložiť hráčovi po svojej pravej ruke. Potom každému hráčovi rozdáva po jednej karte v smere hodinových ručičiek, to znamená, že prvú kartu dostane hráč, ktorý sa nachádza po ľavej ruke rozdávajúceho. Každý hráč dostane 13 kariet.  Počas rozdávania, partner rozdávajúceho mieša druhy balíček kariet, pripravený pre ďalšiu hru a odloží ho k hráčovi po svojej pravej ruke. Po skončení prvej hry vezme balíček hráč, ktorý sedí po pravej strane hráča, ktorý miešal karty. Opäť ich dá preložiť ďalšiemu hráčovi a začne rozdávať. Väčšinou sa teda pri hre, kvôli rýchlosti aj pohodliu, používajú dva balíčky žolíkových kariet.

Karty hráči zoberú do rúk až vtedy, keď sú všetky rozdané. Zoradia si ich v ruke podľa symbolov a hodnoty.

Samotná hra má dve fázy:

  • Licitácia alebo dražba
  • Zohrávka vydraženého záväzku

Dražba je prvá fáza hry, počas ktorej sa súťaží o to, kto bude zohrávať, aký druh záväzku a na akom stupni. Dražiť začína hráč, ktorý rozdával karty. Cieľom dražby je odhadnúť počet zdvihov, ktoré partnerská dvojica v hre získa počas zohrávky (záväzok). Existujú 2 základné typy záväzkov:

  • Tromfový – hráč oznámi koľko zdvihov, v akej tromfovej farbe sa zaväzuje získať.
  • Beztromfový (BT) – hráč oznámi koľko zdvihov sa zaväzuje získať , pričom všetky štyri farby sú rovnocenné.

Kým dražbu je potrebné sa naučiť, zohrávka je omnoho intuitívnejšia. Preto ak o bridži veľa neviete, nie je potrebné, aby ste sa v jeho začiatkoch vyspelou technikou dražby zaťažovali. Stačí, ak si osvojíte jej jednoduchšiu verziu.

Jednoduchá verzia dražby v bridži

Hráči majú v ruke zoradených 13 kariet podľa farieb (symbolov) a v rámci farieb aj podľa hodnoty. Rozdávajúci (angl. dealer) sa stáva aj hlavným hráčom a určí tromf. Za tromf môže zvoliť svoju „dlhú farbu“. Dlhou farbou je v bridži  taká, ktorá má aspoň 5 kariet. Napríklad z 13-tich kariet budete mať 5 alebo viac s farbou (symbolom) srdce.  Ak takúto dlhú farbu rozdávajúci nemá, môže rozhodnúť, že hrať sa bude „bez tromfov“. Svojím rozhodnutím sa rozdávajúci, a súčasne aj hlavný hráč a vydražiteľ v jednej osobe, zaväzuje, že získa väčšinu zdvihov tzn. aspoň sedem. Samozrejme spolu so svojím hráčskym partnerom, keďže bridž je párová hra. Všeobecne platí, že minimálny počet zdvihov, ktoré musí vydražiteľ (partnerská dvojica) získať je sedem. Za základ sa berie 6 zdvihov.

Zohrávka alebo vlastná hra v bridži

Zohrávka je druhou fázou bridžovej hry. Ide o vlastnú hru, kde sa vydražiteľ spolu so svojim hráčskym partnerom snažia získať svoj záväzok. Možno by ste očakávali, že zohrávku, takisto ako dražbu, začína rozdávajúci. Nie je to tak. Zohrávku začína súper sediaci po ľavej ruke vydražiteľa tým, že vynesie prvú kartu v ľubovoľnej farbe (začne prvý zdvih). Ostatní hráči musia priložiť kartu v rovnakej farbe. V bridži sa tomu hovorí, že hráči musia „priznať farbu“. Na hodnote karty veľmi nezáleží, tá môže byť vyššia, ale aj nižšia. Ak hráč nemá vynesenú farbu, môže pridať do zdvihu akúkoľvek inú kartu. Najvyššia karta vo vynesenej farbe získava zdvih. Ak je vo zdvihu tromf, získava zdvih najvyššia tromfová karta. Samozrejme to platí vtedy, ak sa hrá tromfový (farebný záväzok). Pri záväzku bez tromfov získa zdvih vždy najvyššia karta vo vynesenej farbe. Ďalší zdvih začína hráč, ktorý získal predchádzajúci zdvih.

Hra končí po odohratí posledného trinásteho zdvihu. Ak hlavný hráč splnil svoj záväzok, to znamená získal minimálne 7 zdvihov, vyhráva hru. V opačnom prípade sa víťazom stávajú protihráči.

A na záver… pokračujte s bridžom ďalej…

Túto jednoduchú, minimalistickú, verziu bridžu sa naučíte veľmi rýchlo. Mnohí príležitostní hráči, ktorí kartové hry považujú za formu relaxu a zábavy, zostávajú práve pri tejto verzii. Ak ste však nadšencom kartových hier, odporúčame vám vyskúšať o niečo sofistikovanejšie pravidlá bridžu, v ktorých je prvá fáza hry – dražba alebo licitácia najväčším umením celej hry.

Ukáž viac

Native

Jeden komentár

  1. Spätné upozornenie: Bridž je kráľom kartových hier
Back to top button