Pravidlá

Oficiálne pravidlá kartovej hry žolík

Medzi najobľúbenejšie kartové hry na celom svete patrí Žolík. Pravidlá hry žolík sú veľmi jednoduché, všetko čo potrebujete sú základné pravidlá a žolíkové karty. Stretnite sa s rodinou alebo s kamarátmi a vytvorte skvelú atmosféru a zábavu pri kartovej hre žolík! Ak si nie ste istý pravidlami, u nás určite nájdete ten najpodrobnejší súpis pravidiel a aj ostatných hier ako sú: Faraón, Prší a mnoho ďalších. Poďme si teda spolu zahrať!

Počet hráčov žolíka

Žolík je zvyčajne určený pre 2 až 4 hráčov, samozrejme žolíka môže hrať aj väčšia skupina hráčov 5 až 8 hráčov, avšak v tomto prípade je potrebné do hry dodať ďalší balíček kariet a takto počet kariet zdvojnásobíme. Žiaľ tento spôsob vám veľmi neodporúčame a siahnite skôr pre inú variantu hry alebo po inej hre.

 1. Žolík pre 2 hráčov je príznačný rýchlou akčnou pružnosťou a veľmi rýchlo je možné dosiahnuť potrebný počet bodov.
 2. Žolík pre 3 hráčov je skvelou voľbou pre hru, pretože takto každý hráč môže zbierať rôzne postupky a iba v malom počte prípadov sa stane, že si protihráč nechá na ruke karty, ktoré potrebujete práve vy.
 3. Ak ide o žolíka so 4 hráčmi, automaticky sa klasický žolík mení na súboj a tu je potrebné zapojiť niekoľko taktík a stratégií. Pri tomto počte hráčov je potrebné čo najrýchlejšia nazbierať potrebný počet bodov a vyložiť sa. Pretože je veľmi veľká pravdepodobnosť, že protihráči zbierajú to isté čo vy a môže sa stať, že sa nestihnete ani len vyložiť.

Hodnoty žolíkových kariet

Súčet všetkých žolíkových kariet v balíčku je 108 z toho 104 kariet a 4 žolíci. Pre správnu hru žolíka je dôležité, aby bol zachovaný správny a úplný počet kariet v balíčku. Balíček by mal obsahovať nasledujúce karty:

Srdce: 2-krát: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 , J – Jack – Vyšník, Q – Queen – Kráľovná, K – King – Kráľ, A – Ace (Eso) v červenej farbe

Káro: 2-krát: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 , J – Jack – Vyšník, Q – Queen – Kráľovná, K – King – Kráľ, A – Ace (Eso) v červenej farbe

Kríž: 2-krát: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 , J – Jack – Vyšník, Q – Queen – Kráľovná, K – King – Kráľ, A – Ace (Eso) v čiernej farbe

List: 2-krát: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 , J – Jack – Vyšník, Q – Queen – Kráľovná, K – King – Kráľ, A – Ace (Eso) v čiernej farbe

4x žolík

Samozrejme hodnoty kariet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 je rovnaká v oboch farbách červenej aj čiernej. Karty J – Jack – Vyšník, Q – Queen – Kráľovná, K – King – Kráľ majú hodnotu vždy 10 bodov, len v prípade A – Ace – esa, ktoré môže nadobúdať hodnotu 1 alebo 10 bodov, podľa postupky v ktorej sa nachádza.

Postupky v žolíkovi

V tejto hre poznáme 2 druhy postupiek „čistá“ a „špinavá“.

Čistá postupka sa získava troch za sebou idúcich kariet v jednej farbe napríklad 3, 4, 5 alebo 9, 10, J a pod. Čistá postupka sa vyznačuje tým, že je zložená z jednej rovnakej farby (srdce, káro, kríž a list). Ak sa chcete vyložiť potrebujete aspoň jednu čistú postupku.

Špinavá postupka sa môže nazývať aj ako vedľajšia postupka a tá vzniká vtedy, ak sa spoja najmenej 3 karty rovnakej hodnoty a rozdielnej farby. Napríklad: 3x J – kríž, káro a list.

Postupku viete vytvoriť aj pomocou žolíka, ak vám potrebná karta chýba. Napríklad, ak potrebujete vyložiť karty 3, 4, a 6 a chýba vám číslo 5, môžete použiť namiesto karty 5 žolíka. Hráč tento spôsob môže použiť len vtedy, ak je už vyložený minimálne aspoň jednou čistou postupkou.

Žolík - čistá postupka
Žolík – čistá postupka

Začiatok žolíka

Každá nová hra začína v poriadnom zamiešaní kariet. Spoluhráč sediaci v protismere hodinových ručičiek (zľava), odoberie zo zmiešaného balíčka ľubovoľný počet kariet a odoberie 3 spodné karty z balíčka. Ak nájde žolíka, nechá si ho a kedykoľvek ho môže použiť v danej hre.

Karta pred alebo po nájdenom žolíkovi, bude viditeľná pre všetkých hráčov počas celej hry a položí sa naň zamiešaný odoberací balík kariet. V prípade ak spoluhráč žolíka nenašiel, tak sa otočí prvá karta prehľadavaného balíčka a postupujeme rovnako. Táto karta pod odoberacím balíčkom slúži na uzatváranie z ruky. Vďaka tejto karty hráč nebude musieť brať novú kartu z balíčka zamiešaných kariet, keď bude chcieť hru uzatvoriť. Túto kartu môže hráč použiť aj na doplnenie do postupky, ak mu táto karta chýba. Je však potrebné dodržať pravidlo, že túto kartu si hráč môže potiahnúť až po 3 kole.

Karty rozdáva vždy hráč, ktorý karty miešal a prvý hráč dostáva 15 kariet a ostatní hráči 14 kariet.

Počty rozdávaných kariet:

Hra o 2 hráčov :  1x 14 + 1x 15 = 29

Hra o 3 hráčov: 2x 14 + 1x 15 = 43

Hra o 4 hráčov: 3x 14 + 1x 15 = 57

Karty na ruke pri hre žolíka

Najväčším problémom pre začiatočníkov je rozdelenie si kariet na ruke. Na to aby ste sa v hre vedeli zorientovať, je si potrebné nájsť systém, ktorému budete rozumieť. Najlepší spôsob ako začať je uložiť si karty do čistých postupiek a následne za nimi si vytvárať špinavé postupky, pretože bez čistej postupky sa nebudete môcť vyložiť. To je najdôležitejšie pravidlo, ktoré si je potrebné zapamätať a použiť na začiatku celej hry.

Postup žolíkovej hry

Nové kolo žolíka začína vždy hráč s najvyšším počtom kariet na ruke, teda ten ktorý má 15 kariet na začiatku hry. Tento hráč odhodí na stôl jednu ľubovoľnú kartu, ktorú najmenej potrebuje a otočí ju viditeľnou stranou pred všetkých hráčov. Nasledujúcu hráč po ňom si odoberie kartu zo zamiešaného balíčka a taktiež vyhodí jednu najmenej potrebnú kartu na odhadzovací balíček, ktorý vytvoril hráč pred ním. Tento postup sa opakuje až do 3. kola tejto hry. Po 3. kole sa hráči môžu začať vykladať, ak spĺňajú základné pravidlá. Ak sa hráč chce vyložiť potrebuje minimálne 51 bodov a aspoň jednu čistú postupku bez použitia žolíka. Po vyložení môže hráč v ďalších kolách karty ľubovoľne dokladať do svojich ale aj protihráčových postupiek. V prípade ak na vyložených kartách je použitý Joker – Žolík a zastupovanú kartu máte na ruke, môžete ju použiť a žolíka si odobrať. Hra sa opakuje dovtedy, pokiaľ sa jeden z hráčov nezbaví všetkých kariet na ruke. S tým, že poslednou ľubovoľnou kartou hru uzatvára. Komu na konci hry ostane najviac kariet s najvyšším bodovým ohodnotením na ruke prehráva.

Žolík - postupka so žolíkom
Žolík – postupka so žolíkom

Uzatvorenie žolíkovej hry

Hru je možné uzavrieť 3 spôsobmi:

 1. Najčastejšie hráč uzavrie hru postupným vykladaním čistých a špinavých postupiek pokiaľ mu na ruke neostane posledná 1 karta, ktorú nemá ako použiť. Preto táto karta slúži na uzavretie hry. Túto poslednú kartu odhodí na odhadzovací balíček znakom dole.
 2. Ukončenie hry uzatvorením z ruky môže hráč tak, keď vyloží všetky karty naraz a poslednú kartu použije na uzatvorenie hry.
 3. Ak hráč vyloží všetky svoje karty a už mu neostala žiadna na ruke. Takto nemôže hru uzavrieť spodnou kartou, ktorá sa nachádza pod odoberacím balíčkom. Ak však túto kartu použije do vyloženej postupky je to v poriadku, no musí mu ostať karta na uzatvorenie hry, ktorú odhodí na odhadzovací balíček znakom dole.

Počítanie bodov v žolíku

Zaujímavosťou v tejto hre je to, že žolík sa počíta do záporných bodov a hraje sa do vtedy pokiaľ sa nedosiahne konečný počet záporných 1000 bodov.

Body sa počítajú takto

  1. Keď mali hráči vyložené karty a jeden z hráčov uzavrel hru:
   Čísla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 majú toľko bodov, aká je ich hodnota. Eso má hodnotu 20 bodov. Súčet sa zapisuje ako záporné číslo (body). Hráčovi ktorému sa podarilo uzavrieť hru ako prvému sa jedinému pripíšu plusové body, +10. Takto dostiahnuté číslo sa odčíta od celkového súčtu, ak mal teda napríklad prvý hráč súčet  -100 bodov, ostane mu -90. Vždy sa zapisujú len body kariet, ktoré ostali hráčom na ruke.
  2. V prípade ak hráči nevyložili žiadne karty a jeden z hráčov hru uzavrel, platí pravidlo počítania bodov:
   Hráč, ktorý nestihol vyložiť ani jednu postupku získava -100 bodov. Kto sa stihol počas hry vyložiť spočítajú sa mu budy kariet, ktoré mu ostali na ruke. Hráč ktorý hru uzavrel získava +10 bodov.
  1. V prípade, ak už mali hráči vyložené karty a jeden z hráčov hru uzavrel z ruky:
   V tom prípade sa body počítajú ako v prípade 1. 1. rozdiel je však v tom, že súčet bodov sa na konci hry zdvojnásobí a víťazný hráč ziskáva za dané kole až +20 bodov.
  2. Keď hráči nevyložili žiadne karty a hráč uzavrel hru z ruky:
   Všetci hráči bez vyložených kariet si pripíšu až -200 bodov. A tak ako v prípade 2. 1. víťazní hráč získava dvojnásobní počet bodov danom kole až +20.

Body za žolíka – Joker

V prípade, keď hráč uzavrel hru a všetci ostatní hráči mali karty vyložené, žolík – Joker má hodnotu -50 bodov.

V prípade keď ostastní hráči nemali karty vyložené, žolík – Joker sa počíta ako celok. Všetky karty zostavajúce na ruke sa počítajú ako -100 bodov.

Keď hráč uzatvára hru z ruky a ostatní hráči majú vyložené karty, žolík – Joker sa počíta ako ostatné body, počíta sa ako dvojnásobok, teda -100 bodov.

Ak ostatní hráči nemali karty vyložené, žolík – Joker má hodnotu ako celok až -200 bodov.

Ukáž viac

Native

Pozri tiež
Close
Back to top button