Pravidlá

Kartové hry pre dvoch hráčov

Dvojica dokáže vždy viac a je to tak, pretože ak potrebujete zahnať nudu 2 je to správne číslo. Kartové hry pre dvojice sú navrhnuté tak, že zábava príde oveľa rýchlejšie ako ste si mohli myslieť.

Poznáte to nič nerobenie počas všedných dní alebo keď musíte sedieť v obývačke, pretože vonku zúri škaredé počasie alebo je iný dôvod, prečo musíte ostať doma a nie je čo robiť a nuda je na svete. No máme tu pre vás niekoľko tipov ako takúto nudu zahodiť za hlavu a zábava sa môže začať. Navyše k tomu nebudete k tomu nič potrebovať iba jedného súpera. 

Sedma

Patrí medzi tú najjednoduchšiu a najakčnejšiu kartovú hru v ponuke. V hre ide o to, aby hráč získal viac bodov ako súper, navyše pri tejto hre viete pridať bez problémov ďalších 2 hráčov. Takto môžete viesť súboj v rôznych kombináciách hráčov. Táto hra sa hrá s mariášovými kartami alebo nemeckými kartami, ktoré všeobecne poznáme ako sedmové karty. Celá hra spočíva v tom, že sa musíme zamerať na sedmičky, desiatky a esá. Sedmička vždy prebíja všetky ostatné karty. Esá a desiatky majú naopak najvyššiu hodnotu v hre v počte 10 bodov. Preto ostatné karty sú pre nás bezcenné.

Postup sedmovej hry je naozaj jednoduchý. Jeden hráč musí karty zamiešať a ten druhý rozdať po 4 karty každému. Zvyšný balíček kariet sa položí na stôl medzi hráčov, tak aby nebolo vidieť hodnoty kariet. Z tohto balíčka si budú hráči poťahovať karty pokiaľ sa celý balíček neminie, v prípade ak by ostal nepárny počet kariet v poťahovacom balíčku, každý si doplní rovnaký počet kariet. Počas celej hry sa hráči vzájomne striedajú pri vyhadzovaní kariet. Hráč, ktorý ako prvý hru začína vždy ako prvý vyhodí akúkoľvek kartu. V prípade ak chce protihráč toto kolo vyhrať, musí vyhodiť rovnakú hodnotu karty alebo sedmičku. V prípade ak protihráč nemá kartu rovnakej hodnoty, môže vyhodiť ľubovoľnú inú kartu. Ten hráč, ktorý ako posledný vyhodil kartu s hodnotou prvej karty, vyhráva dané kolo. Pre výhercu to znamená, že si zoberie celú kôpku vyhodených kariet a odloží si ich k sebe lícom nadol.

Napríklad: Ak prvý hráč vyhodí desiatku a druhý hráč vyhodí dolníka. V tom prípade si karty vezme prvý hráč. Ak by ale mal druhý hráč taktiež desiatku a prvý hráč by nemal ďalšiu desiatku alebo sedmičku, kolo vyhráva druhý hráč.

Keď skončia všetky kolá a minú sa karty z poťahovacieho balíčka, hráči si spočítajú body za všetky desiatky a esá po 10 bodov. Ten hráč ktorý získal najviac bodov vyhráva a ten hráč, ktorý prehral bude za trest karty miešať a rozdávať.

Podvod

Je najrýchlejšia kartová hra vôbec, rýchlejšiu už asi nenájdete. V tejto hre ide najmä o šikovnosť hráča a vzájomnej dôvere medzi hráčmi, samozrejme podvádzanie je dovolené, ak si to protihráč nevšimne.

Táto hra sa hrá s balíčkom sedmových kariet a na začiatku jeden hráč zamieša a rozdá celý balík kariet. Celá hra je o farbe jednotlivých kariet tzn. sledujeme symboly červeň, žaluď, zeleň a guľa. Základom celej tejto hry je sa zbaviť všetkých kariet.

Ten hráč, ktorý začína ako prvý vyhodí kartu, tak aby bolo vidieť jej farbu a hodnotu. Ten hráč musí súčasne zahlásiť farbu karty, tu je priestor na malé klamstvo, ak sa pokúsi zahlásiť inú farbu. Takýmto princípom pokračuje ďalej nasledujúci hráč. Hráč si môže pred vyhodením karty farbu overiť, či zahlásená farba je rovnaká alebo nie. V prípade ak by farba nesúhlasila, tak hráč, ktorý podvádzal si musí vziať celú kôpku kariet. Ale ak sa farba zhoduje s vyhlásenou farbou, kôpku kariet si zoberie spoluhráč, ktorý neveril svojmu protivníkovi. Samozrejme záver hry a víťazom sa stáva ten hráč, ktorému na ruke neostane žiadna karta.

Vojna

Táto kartová hra je určená hlavne pre deti, pretože v jej jednoduchosti nemá žiadnu konkurenciu a navyše sa pri nej zabavia aj dospelí.

Hru si zahráme taktiež s klasickými sedmovými kartami. Na začiatok rozdelíme zamiešaný balíček na dve polovice a každý hráč si zoberie svoju polovicu kariet, tak aby nevidel hodnoty a farbu kariet. Obaja hráči súčasne zoberú vrchnú kartu zo svojho balíčka a položia ju pred seba, aby obaja hráči videli hodnotu a farbu vytiahnutej karty. Najväčšia zábava je vtedy ak obaja hráči vyberú kartu naraz ale nie je chyba, ak ich budú vyberať postupne. Kolo vyhráva ten hráč, ktorý vyberie kartu s vyššou hodnotou. Ten hráč, ktorý kolo vyhral si vezme vyložené karty a vloží ich na spodok svojho balíčka. V prípade ak obaja hráči vyberú karty s rovnakou hodnotou, každý hráč vyhodí ďalšie tri karty a posledná tretia karta rozhodne kto vyhral toto kolo. Víťazom celej hry je ten hráč, ktorý získa všetky karty a súperovi ostanú prázdne ruky.

Prší

Kartová hra Prší patrí medzi najstaršiu klasiku a pozná ju snáď každý. Pravidlá sú veľmi podobné ako pri hrách Sedma alebo Faraón a preto sa aj táto hra hrá so sedmovými kartami.

Základy princíp hry je sa zbaviť všetkých kariet ako prvý.

Hra začína rozdaním 4 kariet pre každého hráča a jedna karta z balíčka sa vyloží medzi hráčov lícom nahor, aby bolo vidieť jej farbu a hodnotu. V tejto hre sa môžete so súperom dohodnúť, či si rozdáte 4 alebo 6 kariet. Prípadne si môžete upravovať počet kariet pri jednotlivých kolách napr. začnete 6 kartami a ten kto prehral predchádzajúce kolo bude mať len 5 kariet a podobne. Zvyšne nerozdané karty položíte medzi hráčov, aby nebolo vidieť ich farbu a hodnotu. V prípade ak je prvá vyložená karta horník, otáča sa poťahovací balíček a začína sa hrať s farbou poslednej karty. Hráč ktorý nasleduje musí vyložiť kartu s tou istou farbou tzn. symbol červeň, zeleň, žaluď alebo guľa, prípadne s rovnakou hodnotou. Karta s horníkom sa môže použiť na akúkoľvek kartu okrem sedmičky a esa. Karta horníka dokáže meniť farbu alebo rozhoduje o tom akú farbu bude mať ďalšia vyhodená karta.

V prípade ak hráč vyhodí sedmičku, hráč po ňom má 2 možnosti. Potiahne si ďalšie 2 karty, prípadne vyhodí sedmičku a tak jeho súper, ktorý mu sedmičku vyhodil, zdvojnásobí počet potiahnutých kariet, teda 4 karty. Sedmičku je možné vyhodiť len kartu s rovnakou farbou alebo na prebitie sedmičky. Eso slúži na pozastavenie súpera a je ju možné vyhodiť len na kartu rovnakej farby okrem sedmičky.

Ak sa stane, že nemáte žiadnu kartu na vyhodenie, musíte si potiahnuť novú kartu z poťahovacieho balíčka. Záver a víťazom hry sa stáva ten hráč, ktorému v rukách nezostane žiadna karta. Ak sa dohodnete na iných pravidlách, červená (srdcová) sedmička môže vrátiť hráča späť do hry, v tom prípade si protihráč potiahne 2 karty a pokračuje v hre.

Žolík

Ak sa vám predchádzajúce kartové hry zdajú príliš jednoduché a hľadáte o niečo ťažšiu variantu zábavy, určite vám odporúčame žolíka. Pri Žolíku budete musieť zapojiť myseľ a možno použijete aj niektorú zo stratégií o ktorých sme už písali.

Pre túto hru budete potrebovať francúzske karty u nás známe ako žolíkové karty. Víťazom kola sa stáva ten hráč, ktorý ako prvý vyloží všetky karty.

Hráč môže vyložiť karty len v tom prípade, ak má z jednej farby aspoň 3 karty v číselnom rade takzvanú postupku respektíve čistá postupka. Ďalej by hráč mal mať ďalšiu postupku alebo trojicu kariet s rovnakou hodnotou ale odlišnou farbou. Karta žolíka môže nahradiť akúkoľvek inú kartu okrem čistej postupky. Teda ak sa hráč rozhodne vyložiť svoje karty musí mať súčet hodnôt minimálne 52 bodov a už spomínanú aspoň jednu čistú postupku bez žolíka. Hodnoty kariet sa určujú podľa čísel, ktoré majú na sebe. Karta eso môže nadobúdať hodnotu 1 alebo 10 podľa jej umiestnenia, ak jej pred kartou s hodnotou 2 nadobúda hodnotu 1 bod, ak nasleduje po karte K nadobúda hodnotu 10 bodov. Karty Jack, Queen a King majú vždy hodnotu 10 bodov.

V prípade, ak hráte Žolíka len ako dvaja hráči, tak jeden hráč dostáva na začiatok 14 kariet a protihráč 15 kariet. Zvyšné karty sa dajú na jednu kôpku z ktorej si hráči budú karty odoberať. Hráč, ktorý má 15 kariet začína ako prvý. Ak má tento hráč postupku, buď karty vyloží alebo vyhodí jednu kartu, ktorú najmenej potrebuje a zoberie si z poťahovacieho balíčka ďalšiu kartu. Ten hráč, ktorý ma len 14 kariet si najprv potiahne novú kartu a následne sa buď vyloží, alebo vyhodí kartu.

Hráči, ktorí sa počas hry vyložia, môžu dopĺňať karty do vyložených kariet a to nie len do svojich ale aj do súperových kariet. Záver a víťazom hry sa stáva ten, kto ako prvý vyložil všetky karty a poslednou kartou celú hru uzavrie, teda otočí ju farbou a hodnotou nadol na odhadzovací balíček.

Ukáž viac

Native

Pozri tiež
Close
Back to top button