Pravidlá

Prišiel čas na BRIDŽ

Časy kedy bridž hrali len snobi sú fuč. Táto hra už nie je len zábavka pre vyššiu spoločenskú vrstvu, hoci stále nesie pomenovanie „kráľovská hra“ nie je tomu už tak. Bridž medzičasom získal veľkú popularitu medzi veľkým počtom hráčov po celom svete. Na to aby ste si vychutnali partičku bridžu budete potrebovať značnú časť disciplíny a rešpektu hráčov. Hra sa vyznačuje poriadnym sústredením, logickým myslením a schopnosťou urobiť rozhodnutie. Hra získala takú veľkú popularitu, že sa stala športovou hrou, ktorej sa venuje už niekoľko miliónov hráčov na celom svete.

Ako na bridž?

Každá hra má niekoľko verzií a pravidiel. To platí aj pre bridž. Kompletné oficiálne pravidlá sa zdajú byť možno viac komplikované ako to je pri iných kartových hrách preto začiatočníkom odporúčame začať s jednoduchšou verziou. Ak hľadáte informácie k zjednodušenej verzii bridžu odporúčame si pozrieť videoblog Joan Butts Bridge, ktorá vedie lekcie bridžu v Austrálii. V prípade, keď už zvládnete základy pravidiel, nebudete mať už problém rýchlejšie pochopiť ďalšie pokročilejšie techniky hry.

Pravidlá bridžu

Táto kartová hra je určená pre 4 hráčov, ktorí sa rozdelia do 2 skupín. Hráči, ktorí sedia oproti sebe budú tvoriť jednu skupinu takzvanú „linku“. Pravidlom bridžu je, že sa hráči pomenúvajú na základe svetových strán sever, juh, východ a západ. Preto sú v hre vytvorené linky východ-západ a sever-juh.

Bridž sa hraje s francúzskymi kartami, žolíkovými kartami v počte 52 kusov bez žolíkov. Balíček žolíkových kariet obsahuje 4 farby, symboly ich poradie je v bridži vopred definované. Najvyšší symbol je pika, nasleduje srdce, káro a kríž (tref). Červené farby (pika, srdce) sú najhodnotnejšie karty a naopak čierne farby (káro, kríž) sú najmenej hodnotené karty. Každý zo symbolov, farieb má 13 kariet ich hodnoty sú nasledovná 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J – dolník, Q – kráľovná, K – kráľ a A – eso, ich vymenovanie je od najnižšej hodnoty až po tú najvyššiu.

Základom a cieľom je získanie čo najväčšieho počtu kariet.

Pri každom vyhranom kole si hráč vezme skupinu 4 kariet, získa takzvaný zdvih. Zdvih, kolo vyhráva ten hráč, ktorý vyhodí najvyššiu kartu vo farbe výnosu alebo kto pridal najvyšší tromf.

Tromfom nazývame zvýhodnenú farbu, ktorej hodnota aj tej najnižšej karty bude vždy vyššia aj keby išlo o najvyššiu farbu v akejkoľvek inej farbe. Tromf sa určuje vždy na úvode bridžu.

Začiatok bridžu

Úvod hry je veľmi podobný žolíku, začína sa však s 1 balíčkom kariet. Jeden z hráčov bude „dealer“, tento hráč bude rozdávať karty. Hráč po pravej ruke dealera bude karty prekladať. Následne dealer rozdá každému hráčovi po 1 karte v smere hodinových ručičiek, zľava do prava. Každý hráč dostane na úvod 13 kariet. Medzi tým ako dealer rozdáva, iný hráč zatiaľ mieša druhý balíček kariet na nasledujúcu ďalšiu hru a dá ho na pravú stranu hráča po pravici.

Keď skončíte prvé kolo hry, hráč po pravej strane hráča, ktorý miešal balíček, vezme karty a dá ich preložiť hráčovi, ktorý bude miešať. Následne začne rozdávať. Hraje sa len s 1 balíčkom, druhý balíček slúži len na miešanie kariet do ďalšieho kola, nakoľko je to pohodlnejšie a rýchlejšie.

Hráči si môžu vziať karty do rúk až keď sú rozdané všetky. Potom si ich hráči zoradia na ruke poľa farieb, symbolov a hodnoty.

Bridž má má 2 fázy:

  • Dražba
  • Zohrávka – záväzok – časť rozdania vydraženého záväzku

Prvá časť hry je dražba, kedy sa hraje o to, kto bude zohrávať druh zväzku a ktorý stupeň. Dražbu začína hráč, ktorý rozdával karty. Dražba má za cieľ si tipnúť počet zdvihov, ktoré dvojica spoluhráčov dosiahne počas zohrávky. Poznáme 2 typy zohrávky – záväzkov:

  • Tromf – hráč povie koľko zdvihov a v akom tromfe sa zaviaže získať
  • Bez tromfu – hráč povie koľko zdvihov získa, pričom všetky farby, symboly sú rovnocenné

Dražbu sa je potrebné poriadne naučiť, no zohrávku zvládne naozaj každý. Ak teda s bridžom začínate v úvode si nelámte hlavu s dražbou, tú a jej technicky sa naučíte neskôr alebo od niekoho.

Jednoduchá dražba – bridž

Keď už majú hráči 13 kariet a už si ich aj zoradili v rámci možností. Dealer sa stáva hlavným hráčom a teda určuje tromf. Najčastejšie dealer určuje za tromf na základe toho aké karty má na ruke, určuje si zvyčajne „dlhú farbu“. Za dlhú farbu sa považuje, ak máte aspoň 5 a viac kariet v rovnakej farbe.

V prípade ak rozdávajúci hráč nemá žiadnu dlhú farbu, môže sa hrať aj bez tromfov. Týmto rozhodnutím rozdávajúci hráč ako hlavný hráč a držiteľ v jednej osobe sa zaväzuje, získať čo najviac zdvihov min. 7 a viac spolu so svojím spoluhráčom. Za základ môžeme považovať min. 6 zdvihov.

Vlastná hra – Zohrávka – Obrana

Druhou fázou bridžu je zohrávka, nazývanú aj ako vlastnú hru, kde sa po vydražení snažia hráči získať svoj záväzok.

Zohrávku začína vždy súper po ľavej ruke vydražiteľa. A to tak, že vyhodí prvú kartu akejkoľvek farby – začína prvé kolo. Ostatní hráči tak musia prihodiť kartu rovnakej farby. Tzn. že hráči musia priznať farbu. V tomto prípade nezáleží na hodnote karty. Ak by hráč nemal túto kartu, môže prihodiť akúkoľvek inú kartu.

Samozrejme najvyššia karta vo vynesenej farbe vyhráva toto kolo. Ak je vo zdvihu tromf, vyhráa toto kolo tromfová karta. To platí iba ak sa hrá tromgový záväzok. Pri záväzku bez tromfov kolo vyhráva vždy najvyššia karta vo vynesenej farbe. Ďalšie kolo začína hráč, ktorý vyhral predchádzajúce kolo.

Hra bridžu sa končí po odohraní 13. kola, ak hlavný hráč splnil záväzok a so spoluhráčom získali karty z minimálne 7 kôl, vyhrávajú. V opačnom prípade vyhráva protihráč.

Záver bridžu

Práve sme si prezradili tú najjednoduchšiu a najrýchlejšiu formu bridžu pri ktorom si určite oddýchnete a súčasne sa aj zabavíte. Ak váš však bridž zaujal a a chcete prejsť na zložitejšie pravidlá bridžu – zdokonalíte sa vo fázach dražby a zohrávky.

Ukáž viac

Native

Back to top button