DvochLatinské kartyŽolík

Kompletné pravidlá kartovej hry žolík

Žolík patrí medzi najobľúbenejšie kartové hry na svete. Hra je veľmi jednoduchá – všetko, čo potrebujete, sú znalosti o pravidlách a žolíkové karty. Primiešajte bandu dobrých priateľov, dávku umu a vynaliezavosti a kvalitná zábava je na svete! Pokiaľ si nie ste úplne istý pravidlami, veľmi radi vám pomôžeme. Tak hor sa pre výhru!

Počet hráčov

Hra je určená pre 2-4 hráčov. Žolíka si môže zahrať aj väčšia skupina (5-8 hráčov), no v tom prípade je potrebné mať dvojnásobný počet kariet. Tento spôsob hry sa však neodporúča.

  1. Joker pre dvoch hráčov sa vyznačuje veľkou pružnosťou, veľmi jednoducho dosiahnete požadovaný počet bodov.
  2. Joker pre troch hráčov je ideálnou hrou, pretože každý hráč zbiera tzv. postupky. Iba v minimálnych prípadoch sa stáva, že by si váš protihráč nechal na ruke rovnaké karty ako vy.
  3. Pokiaľ hrajú žolíka 4 hráči, každý z nich musí prejsť do tzv. fázy taktiky. Prioritou je čo najrýchlejšie nazbierať potrebný počet pre vyloženie. Ostatní hráči môžu totiž zbierať to isté čo vy a môže sa stať, že sa vám nepodarí vyložiť sa.

Hodnoty kariet

Celkový súčet kariet v balíčku je  108 (104 + 4x žolík). Pre bezchybnú hru je naozaj dôležité, aby sa v balíčku nachádzal úplný počet kariet. Hrá sa s nasledujúcimi kartami:

Srdcové: 2x – 2,3,4,5,6,7,8,9,10, J -Jack , Q- Queen, K- King, A -Ace (Eso) v červenej farbe

Kárové: 2x – 2,3,4,5,6,7,8,9,10, J -Jack , Q- Queen, K- King, A -Ace (Eso) v červenej farbe

Krížové: 2x – 2,3,4,5,6,7,8,9,10, J -Jack , Q- Queen, K- King, A -Ace (Eso) v čiernej farbe

Listové: 2x – 2,3,4,5,6,7,8,9,10, J -Jack , Q- Queen, K- King, A -Ace (Eso) v čiernej farbe

4x žolík

Hodnota kariet 2,3,4,5,6,7,8,9,10 je rovnaká v červenej aj v čiernej farbe. Karty J, Q,  K, A, majú hodnotu 10 bodov.

Postupky

Poznáme dva druhy postupiek – čistú a špinavú.

Čistú postupku získate spojením najmenej troch za sebou idúcich kariet v jednej farbe – napríklad 2,3,4 alebo 9, 10, J. Q. Čistú postupku môžete zostaviť iba z kariet rovnakej farby (srdce, kára, kríže, listy). Na to, aby ste sa mohli vyložiť musíte mať minimálne jednu čistú postupku.

Špinavá postupka (označuje sa aj ako vedľajšia postupka) nastáva vtedy, keď spojíte najmenej tri karty jednej hodnoty a rozdielnej farby. Napríklad: 3x Q – srdce, kára, listy.

Postupku (čistú, aj špinavú) môžete vytvoriť aj za pomoci žolíka. Pokiaľ vám nejaká karta v postupke chýba, môžete ju nahradiť žolíkom. Napríklad: chcete vyložiť karty 4,5, a 7 a nemáte číslo 6, môžete namiesto 6 použiť žolíka. Tento spôsob sa však môže použiť jedine vtedy, ak hráč už vyložil minimálne jednu čistú postupku.

Postupka - žolík

Začiatok hry

Na začiatku hry karty poriadne zamiešajte. Spoluhráč, ktorý sedí vedľa vás v protismere hodinových ručičiek odoberie 3 karty zospodu balíčka a hľadá žolíka. Pokiaľ ho nájde, nechá si ho a môže ho použiť v hre. Karta, ktorá bola pred alebo za žolíkom, bude viditeľná pre všetkých hráčov a balík kariet sa na ňu položí. Prvá karta v poradí sa otočí aj vtedy, ak spoluhráč žiadneho žolíka nenašiel. Táto karta slúži na tzv. uzatváranie z ruky. Vďaka nej nemusí hráč brať z balíčka, keď sa chystá uzatvoriť, ale môže použiť túto kartu, pokiaľ sa mu teda hodí do postupky pri vyložení po 3. kole. Karty rozdáva hráč, ktorý miešal. Prvý hráč dostane 15 kariet, ostatní hráči 14.

Počet rozdaných kariet:

K hrajú 2 hráči :  1×14+1×15=29

Ak hrajú 3 hráči: 2×14+1×15=43

Ak hrajú 4 hráči: 3×14+1×15=57

Karty na ruke

Veľkým problémom začínajúcich hráčov je rozloženie kariet na ruke. Aby ste sa v hre vyznali, musíte si nájsť systém, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Jeden z najlepších spôsobov ukladania kariet je uložiť si najskôr čisté postupky a za nimi špinavé. Bez čistej postupky sa neobíde žiadna hra, preto by ste ju mali mať na prvom mieste a hneď na očiach.

Postup hry

Hru začína ten hráč, ktorý má na ruke 15 kariet. Na začiatku vyloží na stôl jednu, ktorú nepotrebuje a položí ju viditeľnou stranou vedľa balíčka. Hráč po ňom si zoberie kartu z balíčka a taktiež vyhodí jednu, ktorá sa mu nehodí (nepotrebuje ju). Takto to pokračuje až do 3. kola. Po 3. kole sa môžu hráči vyložiť a uzavrieť hru. Na vyloženie potrebujete mať minimálne 42 bodov v čistých a špinavých postupkách. Karty môžete v ďalšom kole ľubovoľne dokladať do svojho alebo spoluhráčovho balíčka. Pokiaľ vo vyložených kartách zbadáte jokera a vy máte na ruke kartu, ktorá pasuje do postupky, môžete ho vymeniť za príslušnú kartu a nechať si ho. Hra trvá dovtedy, dokým sa hráči nezbavia všetkých kariet na ruke. Ten, komu karty ostanú, prehráva.

Žolík postup hry

Uzatvorenie hry

Hru môžete uzavrieť 3 spôsobmi:

  1. Hráč bude vykladať čisté a špinavé postupky až dokým mu na ruke ostane 1 karta, ktorá sa mu nikde nehodí a tou kartou hru uzavrie. Poslednú kartu otočí znakom dole.
  2. Uzavretie z ruky – hráč vyloží všetky karty súčasne a poslednou kartou uzavrie hru.
  3. Hráč vyložil všetky karty a na ruke mu neostala žiadna. V takomto prípade môže hru uzavrieť spodnou kartou, ktorá sa vykladala na začiatku hry. Pokiaľ sa mu táto karta hodí a chce vyložiť z ruky, môže ju vložiť do svojej postupky.

Počítanie bodov

Konečný počet záporných bodov k ukončeniu hry je 1000. Body sa počítajú nasledovne:

1)

a) Ak mali hráči vyložené karty a jeden hráč uzavrel hru:
Čísla 2,3,4,5,6,7,8,9,10 majú toľko bodov, aká je ich hodnota. Eso má 20 bodov. Súčet sa zapíše ako záporné body. Hráč, ktorý hru uzavrel si ako jediný pripíše plusové body, + 10. Toto číslo sa odčíta od celkového súčtu, čiže ak mal prvý hráč súčet napríklad -90 bodov, ostane mu -80. Zapisujú sa body kariet, ktoré ostanú hráčom na ruke.

b) Ak hráči nemali vyložené karty a jeden háč uzavrel hru:
Hráči, ktorí nevyložili ani jednu postupku si pripíšu -100 bodov. Tomu, kto sa vyložil, sa opäť zapíše počet bodov, ktoré mu ostanú na ruke. Víťaz opäť dostane + 10 bodov.

2)

a) Ak mali hráči vyložené karty a jeden hráč uzavrel z ruky:
V tomto prípade sa body počítajú rovnako ako v 1a. Rozdiel je v tom, že celkový súčet bodov sa zdvojnásobí a víťaz kola si pripíše +20 bodov.

b) Ak hráči nemali vyložené karty a jeden hráč uzavrel z ruky:
Hráči, ktorí nemajú vyložené karty si pripíšu -200 bodov. Takisto sa pri počítaní zdvojnásobia body a víťaz dostane +20.

Body Joker

Ak hráč uzavrel hru a ostatní mali vyložené karty, joker má hodnotu -50 bodov. Pokiaľ karty vyložené nemali, Joker sa počíta ako celok. Za všetky karty na ruke sa pripíše -100 bodov.

Ak hráč uzatvára z ruky a spoluhráči majú vyložené karty, Joker sa, takisto ako ostatné body, počíta ako dvojnásobok. Pokiaľ karty vyložené nemali, Jokre má hodnotu ako celok -200 bodov.

Ukáž viac

Native

Back to top button