DvochLatinské kartyŽolík

Jednoduché pravidlá kartovej hry Žolík

Žolík patrí medzi najobľúbenejšie kartové hry. Vznikol v 19. storočí v Londýne a postupne sa rozšíril do celého sveta. „Recept“ na kvalitnú hru je naozaj jednoduchý – stačí si poriadne preštudovať pravidlá, pripraviť žolíkové karty, pozvať partiu dobrých kamarátov a hra plná napätia a zábavy sa môže začať!

Žolík je určený pre 2-6 hráčov a hrá sa s dvoma balíčkami žolíkových kariet, čo je dokopy 108 (104 kariet + 4 žolíky). Karty sa delia nasledovne: srdcové, kárové, krížové a listové.

 

 

Postupky a hodnoty kariet

Karty sú zoradené za sebou nasledovne: 2,3,4,5,6,7,8,9,10, J – Jack, Q – Kráľovná, K- Kráľ a na záver A- Eso. Z týchto kariet môžeme vytvárať čisté a špinavé postupky.

Čistá postupka: Min. 3 karty idúce za sebou v rovnakej farbe (srdce, kára, kríže, listy), napr. 3,4,5.

Špinavá postupka: Min. 3 karty rovnakého znaku v rozdielnej farbe, napr. srdcová 4, kárová 4 a listová 4.

 1. Hodnoty kariet 2-10 sú totožné s ich číselným označením.
 2. J, Q, K, majú vždy hodnotu 10. P
 3. Eso – hodnota 1 alebo 10. Pokiaľ ho vyložíte na začiatku postupky = 1 bod (napr. A, 2, 3 = 6 bodov). Eso na konci postupky má hodnoty 10 (napr. Q, K, A = 30 bodov).
 4. Žolík sa môže dokladať do postupiek namiesto karty, ktorá vám chýba. Má vždy takú hodnotu, akú kartu zastupuje.

Začiatok hry

 1. Zamiešajte karty.
 2. Hráč, ktorý sedí po vašej pravici, odoberie ľubovoľný počet kariet z balíčka (minimálne však 3 karty) a hľadá žolíka.
 3. Karta pred alebo za žolíkom sa otočí tak, aby bola viditeľná pre všetkých hráčov.
 4. Ak žolíka nenašiel, otočí sa prvá karta v poradí.
 5. Hráč, ktorý karty miešal, rozdá karty v smere hodinových ručičiek. Prvý hráč dostane 15 kariet, ostatní 14. Pokiaľ spoluhráč našiel pred rozdávaním žolíka, dostane o kartu menej.

Priebeh hry

 1. Hru začína hráč s vyšším počtom kariet. Na stôl vyloží kartu, ktorá sa mu nehodí do žiadnej postupky.
 2. Ďalší v poradí si odoberie kartu z balíčka a potom taktiež jednu vyloží.
 3. Po 3. kole je možné uzatvárať postupky alebo úplne ukončiť hru.
 4. Pre vyloženie je potrebné vyložiť na stôl karty v hodnote minimálne 42 a prvá postupka musí byť čistá a bez žolíka.

Koniec hry

Existujú dva spôsoby, ako hru uzavrieť:

 1. Klasické uzavretie: Hráč vykladá na stôl čisté a špinavé postupky dovtedy, dokým mu na ruke neostane 1 karta, ktorou hru uzavrie.
 2. Uzavretie z ruky: Hráč vyloží na stôl všetky karty a hru uzavrie kartou zo spodku balíčka, ktorá sa otáčala na začiatku hry.

Ak vám na konci hry ostal na ruke žolík, môžete si ho preniesť do ďalšieho kola.

Ukáž viac

Native

Back to top button