Pravidlá

Spoločenská hra Žolík pre každého

Spoločenské hry patria medzi najobľúbenejšie hry pre rôzne partie a rodiny, ktoré nie len stmeľujú kolektív ale vedia priniesť aj množstvo zábavy do skupín rôzneho veku. Patria medzi tie najobľúbenejšie aktivity ako stráviť voľný čas, zbaviť sa nudy zo všedného dňa a pri tom sa poriadne zabaviť. Tieto hry prinášajú neočakávané zážitky v každej skupine, či sú v nej deti alebo dospelý. Rôznymi spoločenskými hrami si vyplňujú čas nie len celé rodiny ale aj celé partie priateľov a to doma, na chate alebo hocikde inde, kde je možné rozprestrieť stôl. Dnes máme na výber z veľmi veľkého množstva spoločenských hier v rôznych prevedeniach a kategóriách. Poznáme rôzne rodinné hry, hry vhodné na párty, či vedomostné, súťažné, logické alebo strategické hry ale medzi nie patria aj práve tie klasické kartové hry.

Spoločenská klasika – Kartové hry

Medzi najobľúbenejšiu klasiku patria už spomínané karty. Na svete prakticky neexistuje žiaden človek, ktorý by sa s nimi nestretol. Kartové hry sú v rôznych druhov, prevedeniach a skupinách. Medzi ne prekvapivo patria pexeso, sedmové karty, žolíkové karty alebo čierny peter. Tie najznámejšie a najrozšírenejšie na celom svete sú francúzske karty a s nimi sa práve hrá žolík.

Žolíkové karty a druhy hier

Francúzske karty alebo inak žolíkové karty sú známe po celom svete. Na to aby ste si s nimi zahrali vám postačí jediný balík, týchto kariet. Ako deti ste sa mohli s týmito kartami stretnúť pri hrách ako je Autobus, Kent alebo ako dospelý v operačnom systéme Windows základná hra Solitaire. Karty sa samozrejme postupne vyvíjali od základných pravidiel až po tie zložitejšie, kde je už nutné použiť logiku a rôzne stratégie. A práve tieto praktiky a techniky viete použiť v hrách pre „dospelých“ Blackjack, Bridž, Poker alebo Žolík. Samozrejme medzi najjednoduchšie a najobľúbenejšie hry patrí Žolík. A poznáte pravidlá tejto hry?

Pravidlá Žolíka

Žolík sa môže hrať v rôznych prevedeniach a kombináciách, preto ak nepoznáte oficiálne pravidlá Žolíka, nič si z toho nerobte, pravdepodobne nebudete sami. Pravidlá si väčšinou upravuje skupina hráčov, ktorá ho začne hrať a preto sa vždy upravia podľa danej situácii. Prakticky je potrebné vedieť len základný princíp tejto hry. S radosťou však oznamujeme, že Žolík je tak jednoduchá hra, že ju zvládne každý začiatočník a keď nie, rýchlo sa pravidlá naučí. Ak by ste však len predsa trvali na oficiálnych pravidlách žolíka, tak najbližšie má k pravidlám hra Rummy alebo Remy.

Základným a všeobecným pravidlom žolíka je počet hráčov a ten je minimálne ako dvaja hráči a maximálne štyria hráči, často sa to však nedodržiava, čo nie je správne.

Žolík sa správne hraje s dvoma balíčkami francúzskych kariet. Počet kariet v jednom balíčku by mal byť 52 kariet. Celkový počet kariet je teda 108 a zvyšné 4 karty sú tkzv. žolíci (joker)

Jedna sada kariet alebo balíček obsahuje karty so 4 symbolmi – srdce, pika, tred a káro. Každý symbol je zastúpený v určitom počte kariet:

  • Srdce (červená farba) – obsahuje 9 kariet s hodnotami od 2 až po 10 bodov, 4 karty s figúrami J – Jack (nižník), Q – Queen (kráľovná), K – King (kráľ), A – Ace (eso alebo ako hodnota 1), posledné 4 majú hodnotu každá po 10 bodov.
  • Pika (červená farba) – obsahuje 9 kariet s hodnotami od 2 až po 10 bodov, 4 karty s figúrami J – Jack (nižník), Q – Queen (kráľovná), K – King (kráľ), A – Ace (eso alebo ako hodnota 1), posledné 4 majú hodnotu každá po 10 bodov.
  • Tref (čierna farba) – obsahuje 9 kariet s hodnotami od 2 až po 10 bodov, 4 karty s figúrami J – Jack (nižník), Q – Queen (kráľovná), K – King (kráľ), A – Ace (eso alebo ako hodnota 1), posledné 4 majú hodnotu každá po 10 bodov.
  • Káro (čierna farba) – obsahuje 9 kariet s hodnotami od 2 až po 10 bodov, 4 karty s figúrami J – Jack (nižník), Q – Queen (kráľovná), K – King (kráľ), A – Ace (eso alebo ako hodnota 1), posledné 4 majú hodnotu každá po 10 bodov.
  • Žolík by sa mal hrať správne práve s 2 kartami figúry Joker (Žolík)

Záverom a cieľom hry je vyložiť všetky karty a poslednou kartou uzavrieť hru. Základným pravidlom je, že akonáhle hráč začne vykladať karty, musí byť súčet bodov na vyložených kartách minimálne 51 bodov a aspoň jedna postupka.

Ako začať hrať Žolíka

Prvý hráč zamieša všetky karty oboch balíčkov. Po zamiešaní kariet si spoluhráč, odoberie časť kariet a len na v prvých troch odkrytých kartách hľadá figúru Joker (žolíka). Ak sa mu ho podarí nájsť, necháva si ho počas celej tejto hry. Karta, ktorá bola pred alebo za žolíkom sa vždy musí obrátiť lícom hore a položí sa naň celý balíček kariet, táto kôpka kariet sa volá zásobník z nej si budú hráči poťahovať karty do hry. Jednu kartu je potrebné otočiť aj v tom prípade, ak spoluhráč figúru Joker (žolíka) nenašiel. Otočená karta pod kôpkou slúži na to, ak sa niekto vyloží „z ruky“, aby vedel hru uzavrieť.

Každému hráčovi by malo byť rozdaných 14 kariet a jednému hráčovi jedna karta navyše teda 15 kariet, aby mohol hru začať. Princípom začiatku hry je ten, aby si každý hráč po rozdaní kariet vytvoril zo svojich kariet, čo najviac „postupiek“, ktoré si neskôr popíšeme. Stáva sa však aj to, že hráč dostane takú kombináciu kariet v rôznych symboloch a hodnotách, že postupku sa mu nepodarí vytvoriť, v tom prípade mu neostáva nič iné ako čakať, čo sa v hre udeje ďalej a ako budú hrať ostatní hráči. To však pre hráča neznamená automatickú prehru ale naopak má šancu získať lepšie karty v priebehu hry ako na začiatku pri rozdávaní.

Žolík – vytváranie postupky

Sú 2 typy postupiek „čistá“ a „špinavá“.

Čistá postupka znamená, že v poradí sa nachádzajú karty rovnakého symbolu ako sú: srdce, pika, tref alebo káro. Postupku majú tvoriť minimálne 3 karty. Ak by sa vám podarilo nájsť celú radu kariet s rovnakým symbolom môže začať esom a aj skončiť esom. Napríklad A, 2, 3, alebo Q, K, A, kde eso má hodnotu 1 bodu, ak je pred kartou s hodnotou 2 a 10 bodov, ak nasleduje po karte K (kráľ). Medzi čistú postupku patria aj karty 6, 7, 8 alebo 10, J, Q a podobné kombinácie v princípe však musia tvoriť rovnaké symboly (srdce, pika, tref alebo káro).

Špinavá postupka je tvorená z minimálne 3 kariet rovnakej hodnoty, no nie rovnakého symbolu. Napríklad pika Q, srdce Q a tref Q (kráľovná).

Samozrejme karta Joker (žolík) môže nahradiť akúkoľvek kartu v hre ale len v hodnote, ktorú zastupuje a nikdy nemôžu ísť po sebe dve karty žolíka.

Základným pravidlom je dodržať, že pri vykladaní musí mať hráč aspoň jednu čistú postupku bez použitia žolíka. Zvyšné postupky pri vykladaní sa môžu akokoľvek kombinovať s čistou alebo aj so špinavou postupkou. Pokiaľ je dodržané základné pravidlo, že súčet hodnôt všetkých vykladaných kariet je minimálne 51 bodov.

Žolík – výhra a záver hry

Ako sme si už povedali hru začína hráč s 15 kartami. 15. ľubovoľnú kartu navyše vyloží lícom nahor, zväčša je to tá ktorú hráč potrebuje najmenej alebo ju nevie nikde použiť. Tým, že kartu vyloží vznikne tkzv. odkladací balíček. Nasledujúci hráč v poradí, ktorý má 14 kariet,  si najskôr potiahne kartu zo zásobníka t.j. balíček, ktorý sa vytvoril na začiatku hry, kde sa hľadal na prvých 3 kartách žolík. V prípade ak sa mu karta zo zásobníka hodí, nechá si ju a naopak vyhodí inú kartu, ktorú nevie použiť. Tento princíp hry sa opakuje minimálne 3 kolá. Po treťom kole je už povolené a hráč môže ťahať kartu aj z odkladacieho balíčka (balíček, ktorý na začiatku hry vytvoril hráč s 15 kartami). Ak je vyložená karta protihráča vhodná, hráč si ju môže vziať na miesto karty zo zásobníka ale iba v tom prípade, ak sa hráč s touto kartou vyloží, bude mať aspoň jednu čistú postupku a hodnota všetkých kariet bude v minimálnej hodnote 51 bodov. Samozrejme to neplatí, ak je hráč už vyložený. V tom prípade si kartu môže vziať aj z odkladacieho balíčka ale musí ju súčasne použiť do postupky, ktorú aj hneď vyloží. Ak nemá ani jednu z týchto možností musí si potiahnuť kartu len zo zásobníka kariet.

Ak hráč neuzavrie hru, znamená to, že mu po vyložení kariet zostane viac ako 2 karty, v tom prípade v hre pokračuje ďalej rovnakým spôsobom ako do teraz. Spoluhráči na ktorých príde rad a ktorí už vyložili svoje karty, môžu akokoľvek dokladať svoje karty „na ruke“, tie ktoré nie sú vyložené, do vyložených kariet protihráča.

Žolíka je možné ukončiť troma spôsobmi:

  • hráč môže postupne vykladať karty v čistých a špinavých postupkách v priebehu celej hry až mu na konci zostane posledná karta s ktorou uzavrie celý priebeh hry tým, že ju položí na odkladací balíček lícom dolu.
  • hráč môže vyložiť všetky karty naraz a súčasne uzavrieť hru poslednou kartou, ktorú položí na odkladací balíček lícom dolu, takéto uzatvorenie hry sa nazýva „uzavretie hry z ruky“.
  • hráč taktiež môže uzavrieť hru spodnou kartou z spod balíčka zásobníka, ak sa mu táto karta hodí do čistej alebo špinavej postupky, toto pravidlo sa však dá uplatniť až po 3 kole.

V prípade, ak na začiatku hry alebo počas hry hráč získal žolíka a počas hry ho nikde nepoužije ani pri uzatvorení hry. Túto kartu si hráč ponecháva do ďalšieho kola, kde mu však bude rozdaných len 13 alebo 14 kariet, ak novú hru začína.

Záverečným cieľom a víťazom kola – hry je ten, ktorý sa zbaví ako prvý všetkých kariet alebo ten ktorý získa najviac bodov z vyložených kariet, všetko je len na vašich pravidlách ako ste sa na začiatku dohodli 🙂

Ukáž viac

Native

Pozri tiež
Close
Back to top button