Pravidlá

Pravidlá kartovej hry klasická Sedma

Medzi najjednoduchšie, strategické a taktické kartové hry patrí práve sedma. Klasická sedma sa hraje s mariášovými kartami, ktorých je spolu 32 a sedma je pre 2 až 4 hráčov.

Typ a hodnota sedmových kariet

Sedomové alebo mariášové karty sú radené za sebou: 7, 8, 9, 10, dolník, horník, kráľ a eso. V tejto hre má najväčšiu hodnotu práve karta 7, keďže táto karta dokáže prebiť všetky ostatné karty v hre. Prakticky funguje veľmi podobne ako žolík, nakoľko preberá na seba hodnotu hociktorej karty v hre. Všetky desiatky a esá majú hodnotu 10 a karty 8, 9, dolník, horník a kráľ nie sú bodované.

Sedma – začiatok hry

1. Sedmová hra s 3 hráčmi:

 • z balíčka sa vytiahnú sa 2 nebodové kary 8 a 9
 • hráči dostanú po 4 karty
 • zvyšné karty sa položia medzi hráčov stranou bez hodnôt
 • súper, ktorý získa červeného kráľa hrá za seba, ostatní hráči hrajú spolu – ak získate červeného kráľa najlepšie je to nepovedať čo najdlhšie
 • v tejto verzii hry má červený kráľ hodnotu ako sedma

2. Sedmová hra so 4 hráčmi:

 • hráči dostanú po 4 karty
 • zvyšné karty sa položia medzi hráčov stranou bez hodnôt
 • súperi medzi sebou vytvoria dvojice
 • zvyčajne by mali spoluhráči sedieť proti sebe, je zakázané si radiť alebo naznačovať


Priebeh sedmovej hry

Hráč, ktorý začína vyhodí ľubovoľnú kartu. Súperi by sa mali snažiť vyložiť kartu rovnakej hodnoty, akú má prvá karta v danom kole. Následne môžu nastať tieto situácie:

 1. Nikto zo súperov nemá kartu danej hodnoty a vyhráva hráč, ktorý kartu vyhodil.
 2. Protihráč vyhodí na stôl kartu s rovnakou hodnotou a takto prebíja prvú kartu. Ten hráč ktorý ako posledný vyloží kartu s rovnakou hodnotou vyhráva.
 3. Ak protihráč vyložil sedmu, ktorá prebíja všetky ostatné karty. Preberá na seba akúkoľvek hodnotu vyhodenej karty. Vyhráva ten, kto ako posledný v kole vyhodí kartu s rovnakou hodnotou, prípadne sedmu.
 4. Ten hráč, ktorý je ako prvý má v situácii 2 a 3 výhodu. Ak má na ruke kartu s rovnakou hodnotou ako prvá karta, prípadne sedmu, môže otočiť kolo. Pokiaľ ju vyhodí, vyhráva.
 5. Pojem spálená hra je vtedy, ak hráč počas hry získa alebo pozbiera 4 karty s rovnou hodnotou, ukáže ich všetkým hráčom.

Vždy po každom kole si všetci hráči dopĺňajú karty z balíčka tak, aby všetci mali vždy po 4 kary na ruke. Keď nastane situácia, že už toľko kariet nie je k dispozícií, musia prispôsobiť počty kariet na ruke, aby mal každý hráč rovnaký počet.

Koniec sedmovej hry

Všetci hráči si po kole hry zapíšu body a na záver sa všetky premenia na body. Vyhráva ten hráč, ktorý získa najvyšší počet bodov, zvyčajne je to 10.

Body

 • Hráč, ktorý vyhráva kolo a získa 10 alebo eso, získava 10 bodov
 • Hráč, ktorý vyhráva kolo získava 10 bodov.

Výherné body

 • Ten kto získal najvyšší počet bodov – získava 1 výherný bod
 • V prípade ak súperi nemajú žiadne body – víťaz získava 2 výherné body
 • V prípade ak súperi nevyhrali žiadne kolo – víťaz získava 3 body
 • Ak vznikne spálená počas jedného kola – získava 1 výherný bod
 • Ak vznikne spálená hra z ruky – získava 4 výherné body


Príklady sedmového kola

Všetci hráči postupne vyhadzujú karty : 9, 8, kráľ, 8 – kolo vyhráva prvý hráč, nakoľko nikto nevyložil kartu rovnakej hodnoty. Žiaľ hráč nezískava žiadne body, pretože medzi vyhodenými kartami nie je žiadna 10 ani eso.

Všetci hráči vyhodia tieto karty: 8, 10, 8, 8 – kolo vyhráva štvrtý hráč, keďže ako posledný vyhodil kartu s rovnakou hodnotou akú mala prvá karta. Štvrtý hráč získava 10 bodov, keďže získal kartu 10.

Všetci hráči vyhodia: 9, eso , 7, 10 – kolo vyhráva tretí hráč, keďže vyhodil 7, táto karta na seba berie hodnotu akejkoľvek hodnoty. Keďže sa v kole nachádza karta 10 a eso, tretí hráč v tomto kole získava až 20 bodov.

Balíček sedmových kariet
Balíček sedmových kariet

Ukáž viac

Native

Pozri tiež
Close
Back to top button