Pravidlá

Poznáte mariáš?

Kartové hry sú už medzi nami už niekoľko stoviek rokov a patria do najobľúbenejšieho druhu zábavy, pretože si ich viete zahrať kdekoľvek, kde môžete rozložiť stôl.

Hranie kartových hier nie je síce podmienené aktívnou komunikáciou, no aj napriek tomu docielia aktívnu komunikáciu medzi hráčmi a takto dokážu priviesť ešte viacej zábavy ako len radosť z výhry. Navyše k tomu nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie postačí vám skutočne minimálne aspoň jeden balíček kariet a môžete si zahrať akúkoľvek hru od výmyslu sveta.

Na týchto stránkach ste sa pravdepodobne ocitli práve preto, pretože hľadáte bližšie informácie k kartovej hre mariáš, ktorá patrí medzi tie najzákladnejšie klasické kartové hry. Navyše medzi Slovákmi a Čechmi je práve táto hra národnou klasikou.

Táto pôvodné krčmová hra dosiahla svoj vrchol a je ju možné hrať aj súťažne. Môžete sa prihlásiť na svetové (majstrovstvá sveta v mariáši), regionálne (mariášová liga) ale aj menšie miestne súťaže v mariáši.

Ako hrať mariáš?

Mariáš je určený pre 2 maximálne pre 4 hráčov, samozrejme počet hráčov je závislí od druhu hry. Najčastejšie sa však hraje mariáš v skupine 3 hráčov, medzi ďalšie varianty patrí krížový mariáš pre 4 hráčov a lízaný mariáš pre 2 hráčov.

Na to aby ste si mohli zahrať Mariáš budete potrebovať balíček nemeckých kariet alebo u nás nazývaných ako klasické sedmové karty, ktorých je v balíčku presne 32. V balíčku sú karty so 4 symbolmi (farbami) červeň, zeleň, guľa a žaluď. Všetky symboly majú rovnaké zastúpenie kariet od hodnôt 7, 8, 9, 10, dolník, horník, kráľ a eso. Sedmička je najnižšia hodnoty karty a eso je najvyššia hodnota karty.

Hlavným cieľom Mariáša je získať čo najvyšší počet bodov a to prostredníctvom desiatkových a esových kariet. Mariáš je výnimočný v tom, že navyše dokážete získať aj prémiové body za posledné vyzdvihnutie a za dvojice kariet (horník a kráľ rovnakej farby – „hláška“). Mariáš sa hraje v skupine 3 hráčov, pričom jeden hráč hraje proti dvom alebo inak povedané dvaja obrancovia hrajú proti jednému hráčovi.

Bodové ohodnotenie kariet:

  • Esá – hodnota za jedno eso je: 10 bodov
  • Desiatky – hodnota za jednu desiatku je: 10 bodov
  • Posledné zodvihnutie/ultimo – je za: 10 bodov
  • Hláška (horník a kráľ rovnakej farby) – je za: 20 bodov
  • Tromfová hláška (tromf – farba prvej vyhodenej karty) – je za: 40 bodov

Pojem hláška sa nazýva aj ako Mariáš – z tohto je odvodený názov tejto hry. Mariáš je teda dvojica horníka a kráľa v rovnakej farbe. Navyše, ak je táto dvojica kariet v tromfovej farbe (podľa prvej vyhodenej karty v danom kole) hráč za ne získava dvojnásobný počet bodov. Body za mariáš (hlášku) musí hráč nahlásiť, aby za ne získal body.

Skôr než začnete hrať volený mariáš

Jeden hráč zamieša karty a následne ich aj rozdá. Karty v mariáši sa nemiešajú, miešajú sa len v prvom kole, neskôr už nie. V prípade ak to niektorý hráč urobí, porušil by pravidlá hry.

Karty sa rozdávajú vždy od ľava od rozdávajúceho hráča. Prvý hráč, ktorý dostane ako prvý rozdané karty sa nazýva aj ako predák alebo voliaci hráč prípadne forhond a dostáva presne 7 kariet. Tento hlavný hráč hraje proti dvom hráčom a ako prvý vyloží na stôl jednu kartu, ktorá sa stane tromfovou. Túto tromfovú kartu si hráč zvolí podľa jeho najsilnejšej farby. Tieto karty v tromfovej farbe prebijú akúkoľvek inú farbu v danom kole. Tromfovú kartu nesmú ostatní hráči vidieť skôr než začne hra a preto si ju hráč odloží pred seba farbou nadol. Po tom ako rozdávajúci hráč rozdá karty predákovi, rozdá 5 kariet hráčovi po pravici – zadák a sebe posledných 5 kariet. V druhom kole sa bude rozdávať už len po 5 kariet každému hráčovi vrátane predáka. V prípade ak predák zo svojich 7 kariet nebude vedieť určite tromfovú farbu, môže si ju vybrať náhodne zo zvyšných piatich kariet – z národa, nesmie sa však na nich pred výberom pozrieť.

Pred začiatkom hry má predák na ruke 12 kariet, z toho jedna je na stole ako tromf a ostatní hráči majú po 10 kariet. Po určení tromfovej farby, predák vyhodí 2 karty do talónu. Väčšinou sú to tie 2 karty, ktoré sa mu nehodia a preto sa s týmito kartami hrať nebude. Platí však, že predák nemôže do talónu hodiť eso alebo desiatku. V prípade ak by k tomu došlo musí na to upozorniť všetkých hráčov.

Schvaľovanie a odmietanie v mariáši

Skôr než sa začne mariáš vôbec hrať predchádza schvaľovanie a odmietanie voľby. Predák by sa mal najprv opýtať hráča naľavo a potom napravo, či hru schvaľujú. Ak obaja opýtaní hráči odpovedia „dobre“, hra sa považuje za schválenú a predák ukáže tromfovú kartu. Ak však jeden z hráčov povie „zle“, zoberie zo stola obe talónne karty a takto je tromfová hra zamietnutá. Ten hráč, ktorý zoberie karty z talóna sa rozhodol, že chce hrať betl (duel) alebo durch. Rozhodol sa teda pre inú variantu hry mariáš.

Ak hru schválili obaja hráči v danej farbe, predák otáča kartu a ohlási farbu napr. „červeň“ a hra začína.

V prípade, že obaja hráči schválili „hru vo farbe“, predák otočí kartu, ohlási farbu, napríklad „zeleň“ a hra je zahájená.

Priebeh mariáša je taký, že najprv predák (voliaci hráč alebo forhond) vyhodí na stôl akúkoľvek kartu a ostatní hráči prichádzajú nasledovne:

  • Všetci hráči musia povedať farbu a prebíjať karty. Ak má hráč kartu vo vyhlásenej farbe, prihodí ju a je pre neho dobré ak vyhodí kartu s vyššou hodnotou v tomto poradí 7, 8, 9, dolník, horník, kráľ, 10 a eso.

V prípade ak predák vyhodí napríklad guľu v osmičke a nasledujúci hráč má napr. guľu v sedmičke a guľu kráľa, musí vyhodiť kráľa. Ale ak by mal ďalší hráč guľu dolníka alebo desiatku, bude jedno ktorú kartu vyhodí. Stane sa to, že hráč nemôže prebiť vyhodenú kartu a vtedy aspoň prihodí ďalšiu kartu v danej farbe.

  • V prípade ak hráč nemá na vyhodenie kartu v danej farbe, musí vyhodiť svoj tromf, ktorý prebíja všetky ostatné farby.
  • Ale ak hráč nemá ani kartu vyhodenej karty ani tromf, môže vyhodiť akúkoľvek inú kartu.

Kolo vyhráva ten hráč, ktorý vyhodil najvyššiu kartu vo vyhlásenej farbe a teda berie si všetky karty. Ak je v danom kole najvyššia tromfová karta, víťaz kola vyhlasuje v ďalšom kole. Celá hra končí posledným 10 kolom.

Záver a víťaz v mariáši

Mariáš môže vyhrať predák alebo jeho dvaja oponenti. Je to hlavne ten kto získal najväčší počet desiatok, es a celkových počet bodov.

V mariáši vyhráva buď voliaci hráč alebo jeho súperi. Predovšetkým je to tá z hráčskych strán, ktorá získala najvyšší počet desiatok a es.

Preto je potrebné myslieť aj na započítanie prémiových bodov. Tieto body získava hráč, ktorý vyhral posledné kolo alebo za odohraný mariáš, teda za dvojicu horníka a kráľa vo farbe. Takéto body môžeme pripočítať na konci hry ku všetkým desiatkam. Dôležité je však to, že hlášky sa oznamujú v priebehu hry a to, ak niektoré dvojice kariet hráč berie alebo prikladá. Vtedy ide o 20 alebo 40 bodov, podľa toho či je mariáš vo vyhlásenej farbe alebo v tromfe. Odporúča sa, ak si víťazné kolo hráč odloží bokom a karta vyhlásenej farby ostane farbou nahor, aby s ňou hráči pri záverečnom vyhodnotení počítali.

Ukáž viac

Native

Pozri tiež
Close
Back to top button