Pravidlá

Jednoduché pravidlá Žolíka

Medzi najobľúbenejšia kartové hry patrí žolík, ktorý vznikol v 19. storočí a pochádza z Londýna. Táto kartová hra sa postupne rozšírila do celého sveta. Na to aby ste sa naučili hrať žolíka potrebujete si naštudovať len jednoduché pravidlá. Ak sa teda chcete zabaviť, poďme si v skratke vysvetliť pravidlá žolíka.

Žolíka si viete zahrať už vo dvojici ale najlepší počet je skupina 4 hráčov a maximálny počet hráčov je 6. Žolík sa hraje s dvoma balíčkami francúzskych kariet v celkovom počte 108 kariet z toho sú 4 žolíci. V balíčku nájdeme tieto farby (druhy) kariet: srdce, káro, kríž a list.

Hodnota kariet a tvorba postupky

Žolíkové karty sú radené postupne od: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K a A. J karta je Jack, Q karta ja Queen – Kráľovná, K karta je King – Kráľ a A karta je Ace – Eso. Tieto karty slúžia aj na zloženie jednotlivých postupiek v hre, kde poznáme čisté a špinavé postupky.

Čistá postupka je definovaná nasledovne – tvorí sa minimálne z 3-och po sebe idúcich kariet (napr. A, 1, 2 alebo 5, 6, 7 a pod.) v rovnakej farbe (srdce, káro, kríž a list).

Špinavá postupka je definovaná nasledovne – tvorí sa minimálne z 3-och kariet, ktoré majú rovnaký znak ale rozdielnu farbu napr.: K – káro, K – kríž, K – list a pod.

 1. Karty s hodnotami bodov sú na kartách: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 totožné s označením na karte.
 2. Vyššie hodnotené karty sú J, Q, K, ktoré majú hodnotu 10 bodov.
 3. Jediná karta, ktorá môže nadobúdať 2 hodnoty je Eso, to môže mať hodnotu 1 bodov alebo 10 bodov, podľa umiestnenia.
  Hodnotu 1 bod má vtedy, ak je v postupke A, 2, 3,…
  Hodnotu 10 bodov má vtedy, ak v postupke …Q, K, A
 4. Jediná neoznačená karta je žolík, ktorý môže nadobúdať akékoľvek hodnoty a je vhodný na doplnenie do akejkoľvek postupky ale nikdy s ním nevytvoríme čistú postupku, ktorú potrebujeme mať na začiatku hry. Žolík má vždy hodnotu tej karty, ktorú zastupuje.

Ako začať hrať žolíka?

 1. Je potrebné medzi sebou zamiešať karty z oboch balíčkov.
 2. Ten hráč, ktorého máte napravo od seba, si zoberie ľubovoľný počet kariet balíčka najmenej 3 a viac karty – toto sa nazýva prekladanie kariet, ak v balíčku ktorý si vybral nájde na prvých 3 kartách žolíka nechá si ho a o to mu bude jedna karta odrátaná pri rozdávaní kariet.
 3. Karta ktorá bola pred alebo za žolíkom sa musí otočiť znakom nahor, aby bolo vidieť jej hodnotu pre všetkých hráčov a na ňu sa položí balíček zvyšných kariet z ktorého si budú neskôr hráči poťahovať.
 4. V prípade, ak hráč žolíka nenašiel otáča sa prvá karta v poradí a postupujem sa ako v kroku 3.
 5. Ten hráč, ktorý miešal karty, bude aj karty rozdávať. Karty sa rozdávajú v smere hodinových ručičiek teda začína sa od ľavého hráča. Prvý hráč po ľavici dostane o jednu kartu viac, teda 15 kariet a zvyšok hráčov dostane po 14 kariet. V prípade ak má niektorý z hráčov žolíka dostane o kartu menej.

Ako sa hraje žolík a jeho priebeh

 1. Nové kolo žolíka začína vždy hráč s najvyšším počtom kariet. Tneto hráč na stôl vyhodí ľubovoľnú kartu, zväčša tú ktorá sa mu nehodí alebo ju nepotrebuje.
 2. Nasleduje ďalší hráč, ktorý si najprv odoberie kartu z poťahovacieho balíčka a potom vyhodí na stôl jednu kartu na vrch predošlej karty (tvoríme takzvaný odhadzovací balíček).
 3. Vykladanie kariet, poťahovanie karty z odhadzovacieho balíčka, potiahnutie spodnej karty z odoberacieho balíčka alebo k uzatvoreniu hry môže dôjsť až po ukončení 3. kola po hráčovi, ktorú hru začal.
 4. Na to aby ste sa mohli v žolíkovi vyložiť potrebujete mať aspoň jednu čistú postupku bez použitia žolíka a minimálny celkový počet bodov v kartách 52 bodov.

Koniec hry žolík

Žolíka vieme uzavrieť 2 spôsobmi:

 1. Klasické uzatvorenie hry: Jeden z hráčov vykladá počas celej hry čisté a špinavé postupky, pokiaľ mu neostane posledná karta s ktorou uzavrie celú hru.
 2. Vyloženie a uzatvorenie hry z ruky: Ak jeden hráč vyloží všetky svoje karty a hru uzavrie kartou, ktorá je na spodku odoberacieho balíčka.

V prípade ak ste si počas hry odložili žolíka a nepoužili ste ho, prenášate si ho do ďalšieho kola. Nezabúdajte však, že ak hrajete žolíka na body za žolíka získavate +100 bodov navyše za prehru.

Nevedeli ste? Žolík sa hraje do záporných čísel a ten, kto má najvyššie záporne číslo vyhráva.

Ukáž viac

Native

Pozri tiež
Close
Back to top button