ZaujímavostiZdravie

TESTOVANIE dobrovoľne nasilu? Bez testu VÝPOVEĎ? Je to tak?

Ak si myslíte, žeby ste to vyriešili dovolenkou alebo neplateným voľnom, ste na omyle. Ak test neabsolvujete, hrozí vám neospravedlnená absencia. Takéto a podobné odkazy sa začali šíriť internetom v súvislosti s pandemickým celoplošným testovaním. Ale je to tak?

Takýto konkrétny prípad zverejnil aj zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba Milan Kuruc na svojom blogu. V podniku Prievidzské pekárne a cukrárne dostali takýto odkaz od vedenia spoločnosti, ak sa nezúčastnia testovania a budú 10 dní v karanténe, firma to bude považovať za dôvod k okamžitej výpovedi.

V rozhodnutí je uvedené, že ten zamestnanec, ktorý sa nezúčastní celoplošného testovania na COVID-19, bude v zmysle platných pokynov, pravidiel a nariadení vlády SR byť povinne 10 dní v karanténe. Pekáreň svojim zamestnancom odkázala, že bez testu nedostanú ani neplatené voľno. A neprítomnosť budú považovať za neospravedlnenú absenciu. A to je dôvod k výpovedi ako je uvedené v ozname. Okrem toho za neospravedlnenú zmenu im firma bude krátiť dovolenku o 2 dni. Vedenie spoločnosti sa nakoniec za tento oznam zamestnancom ospravedlnilo. Dôvodom mal byť obrovský stres vedenia z aktuálnej situácie.

Výpoveď bez negatívneho testu

Bez testu nemôžete ísť do práce ani na pandemickú PN

Zamestnávatelia majú právo žiadať od ľudí potvrdenie o celoplošnom testovaní s výsledkom negatívneho výsledku. Umožňuje im to zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako uvádza aj Národný inšpektorát práce.

V prípade ak sa zamestnanec tým potvrdením nepreukáže, môže firma postupovať, ako keby zamestnanec porušil zásady bezpečnosti pri práci. Firma ich nemusí pustiť do práce a takto vznikne absencia.

Čo ak sa zamestnanec nezúčastní testovania?

V prípade, že sa zamestnanec rozhodne, že na žiadne testovanie na COVID-19 nepôjde z pohľadu zamestnania nemôže nastúpiť do práce, nakoľko nemá certifikát o negatívnom výsledku testu. Súčasne musí splniť občiansku povinnosť, ktorá je založená na obmedzení a slobody pohybu.

Keďže formálne takýto zamestnanec nie je v karanténe a má len obmedzenú slobodu pohybu, nemá nárok na nemocenskú dávku, hoci nebudú môcť ísť do práce.

Zamestnávateľ však na základe § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je povinný neprítomnosť zamestnanca ospravedlniť, no bez nároku náhrady mzdy.

Čo môže robiť pozitívne testovaný zamestnanec?

V tomto prípade dostanete tieto inštrukcie na mieste, kde vás testovali. Budete musieť ostať v domácej izolácii v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní. Výsledok testu oznámite svoju ošetrujúcemu lekárovi, ktorý vám následne vystaví karanténnu PN.

Zdroj: Pravda, minedu.sk

Ukáž viac

Native

Back to top button