Rodina a detiZaujímavostiZdravie

TEHOTNÉ mamičky si od nového roku prilepšia!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila novelu zákona, ktorý sa bude snažiť pomôcť budúcim mamičkám. Tehotná žena by mala od budúceho roka mať nárok na takzvanú tehotenskú dávku. Táto dávka by mala pomôcť zabezpečiť životné náklady matky a jej nenarodené dieťa.

Kto bude mať nárok

Dávka bude poskytovaná všetkým tehotným ženám od štvrtého mesiaca. Hovorkyňa Husárová za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa vyjadrila, že rezort práce navrhuje, aby tento príspevok bol poskytovaný od 13. týždňa tehotenstva za dni vo výške 15% z denného vymeriavacieho základu, najmenej to bude však 215,5 EUR za 30 dňový kalendárny mesiac. Podľa priemeru by však malo ísť približne o 236 EUR, ktoré bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

Podpora študentiek

Novela hlavne počítala s budúcimi matkami – študentkami a to formou tehotenského štipendia vo výške 200 EUR o čom však bude rozhodovať vedenie školy.

Výška dávky – príklad

Jednotlivé výpočty dávok pre budúce matky pre rok 2021

Tehotenské štipendium pre študentky

 • Výška 200 EUR.
 • Nárok si budú môcť uplatniť nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl aj plnoleté tehotné študentky stredných škôl.
 • Uplatniť si môžu len ak im nevznikne nárok na priznanie tehotenského ako nemocenskej dávky.
 • O priznaní tehotenského štipendia bude rozhodovať vedenie školy, ale študentka má mať naň právny nárok.
 • Nárok študentke zanikne, ak sa začne vyplácať materská dávka, tehotenská dávka alebo rodičovský príspevok po narodení dieťaťa, po spontánnom potrate alebo umelom prerušení tehotenstva, alebo po skončení štúdia.

Podmienky nároku:

 • Vznikná od 13. týždňa tehotenstva.
 • Len v prípade ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.
 • Ukončené bude vtedy, keď Sociálna poisťovňa začne vyplácať materskú dávku, čo je zvyčajne 6-8 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.

Výpočet tehotenskej dávky

 • Výška tehotenskej dávky má byť vo výške 15 % z denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.
 • Minimálne to však bude 215,50 EUR.
 • Maximálna suma dávky sa bude počítať z hrubej mzdy 2 184 EUR.
 • Výška dávky má byť 15 % z denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).
 • Minimálne to bude 215,50 EUR.
 • Maximálna suma dávky sa bude počítať z hrubej mzdy 2 184 EUR.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa

Ukáž viac

Native

Back to top button