ZaujímavostiZdravie

KROK za KROKOM a ďalšie informácie – KDE, KEDY a ČO vás čaká na plošnom testovaní.

Na Slovenku prebehne celoplošné testovanie od 30. októbra 2020 do 1. novembra 20206. novembra do 8. novembra 2020. Okrem víkendu prebehne testovanie aj v piatok. Rezort Ministerstva obrany odporúča, zúčastniť sa oboch testovaní.

Čo je dobré vedieť o celoplošnom testovaní

Plánované testovanie bude dobrovoľné a zúčastniť sa ho môžu všetci od 10 rokov.

Testovanie sa neodporúča ľudom starším ako 65 rokov, keďže väčšinu svojho času trávia v domovoch, týka sa to aj ľudí so zníženou mobilitou či inými zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa nevystavujú sociálnemu kontaktu.

Tohto testovania sa taktiež nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, tam ich otestujú priamo na mieste.

Testovanie prebehne počas 2 víkendov po sebe a Ministerstvo obrany odporúča absolvovať obe testovania.

Všetok personál, ktorí bude testovať bude vopred otestovaný.

Priebeh testovania čas a miesto

Samotné testovanie bude prebiehať vo vonkajšom prostredí a miestnosti budú dezinfikované. Preto sa odporúča dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia a odstup.

Test budete môcť absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v časoch od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 20:00. Nie je podmienkou sa vracať do miesta trvalého bydliska ale prioritne sa odporúča využiť zariadenie vo Vašom meste alebo obci.

Vzorky bude odoberať len zdravotnícky personál, ktoré budú neskôr bezpečne zlikvidované.

Poriadok a dodržiavanie pravidiel budú kontrolovať a dohliadať príslušníci Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.

Priebeh testovania, čo sa bude diať

 1. Pri vstupe do odberného miesta si budete musieť vydezinfikovať ruky. Všetky dezinfekčné prostriedky budú na odbernom mieste k dispozícii.
 2. Ďalší krok budú administratívne úkony, kde sa určenému pracovníkovi preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.
 3. Vypíšete si registračný formulár.
 4. Po zaregistrovaní dostanete poradové číslo a vreckovku.
 5. Vyfúkate si nos a odkašlete si a použitú vreckovku vhodíte do pripraveného koša.
 6. Svoje poradové číslo odovzdáte zdravotníkovi.
 7. Zdravotník Vám odoberie vzorku z nosohltana pomocou jemnej tyčinky.
 8. Následne si počkáte na výsledky vo vyhradenom a vydezinfikovanom priestore.
 9. Podľa prideleného čísla Vás zdravotník privolá.
 10. Znova sa preukážete občianskym preukazom.
 11. Zdravotník Vám vypíše certifikát, kde bude vyznačený výsledok testu.
 12. Certifikát Vám odovzdajú v zatvorenej obálke, kde bude aj poučenie, čo ďalej robiť pri negatívnom či pozitívnom výsledku.
 13. Po tomto odídete z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku pôjdete do domácej 10-dňovej karantény.

Ak bude test pozitívny

V prípade, že vás test bude pozitívny, prípadne ak bude test pozitívny aspoň pri jednej osobe žijúcej v spoločnej domácnosti. K dispozícii Vám bude ponúknutých niekoľko ubytovacích zariadení, kde bude povinná karanténa, ktorá má za cieľ eliminovať riziko vzájomnej nákazy.

Odporúčania

Slováci, ktorí pracujú resp. žijú v zahraničí počas plošného testovania neodporúčajú cestovať na Slovensko. Platia však podmienky platné od 1. októbra 2020, ktoré sú na stránke korona.gov.sk

Zdroj: Podrobné informácie na stránke Ministerstva obrany

Ukáž viac

Native

Back to top button