Zaujímavosti

Veľká noc BEZ veriacich

Tohtoročná Veľká noc bude pre mnohých veriacich netradičná. Veľká noc bude tentokrát slávená bez účasti veriacich a zároveň sa sväté omše nebudú slúžiť až do odvolania. 

Biskupi zdôrazňujú, že je potrebné rešpektovať doteraz vydané nariadenia a treba sa riadiť pokynmi biskupských úradov.

„Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.“ Konferencie biskupov Slovenska

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. V piatok (27. 3.) pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu či internet: zostaňme ľuďom nablízku. Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory.“predseda KBS Stanislav Zvolenský

Zdroj: kbs.sk

Ukáž viac

Native

Back to top button