Zaujímavosti

Tento rok BEZ ústnych MATURÍT

Maturitná skúška predstavuje pre každého asi najdôležitejšiu skúšku na prelome dospelosti. Pocit dôležitosti, strach, obavy ale aj následná radosť z dobre odvedenej práce, sú najčastejšie pocity, ktoré nás počas tohto špeciálneho dňa sprevádzajú. Tohtoroční maturanti to však budú mať trošku iné.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom, dnes oznámil minister školstva Gröhling, že klasické maturity sa v tomto roku neuskutočnia. Známka na maturitnom vysvedčení teda vznikne z priemeru koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z daného predmetu alebo skupiny predmetov.

Aritmetický priemer sa spriemeruje na celé číslo a zaokrúhli sa napr. 1,5 na 1, 2,5 na 2, atď. Na správnosť budú dohliadať dvaja členovia komisie a schváli ho predseda komisie. Výsledné známku budú sprístupnené 12. mája.

„Ak žiak s priemerom súhlasí, tým momentom v podstate zmaturoval,“ Branislav Gröhling

Ak žiak nebude zo známkou spokojný, musí svoj nesúhlas oznámiť písomne do 15. mája. Následne bude žiak preskúšaný štandardou prezenčnou formou podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva, alebo sa môže konať ako videokonferencia.

Zdroj: teraz.sk

Ukáž viac

Native

Back to top button