Zaujímavosti

Slovenskí biskupi vyhlásili veriacim pôst za odvrátenie ochorenia

Slovenskí biskupi žiadajú všetkých veriacich na Slovensku, aby sa modlili každý deň a šírili tak aj toto posolstvo medzi všetkými veriacimi. Biskupi vyhlásili aj dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie.

Rozhodli sa tak na zasadnutí Konferencie biskupov Slovenka, ktoré sa konalo online 26. a 27. októbra 2020. Súčasne pozývajú veriacich modliť sa pravidelne za Slovensko.

Predseda Konferencie biskupov Slovenka Stanislav Zvolenský uviedol, že od 30. októbra do 18. decembra, 8 po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst ako počas Veľkého piatku za odvrátenie pandémie. Táto prosba patrí všetkým veriaci od 18. a 60. rokov, ktorí sú zdraví a netrpia ochoreniami.

Všetci veriaci by sa mali zdržať mäsitých pokrmov, najesť sa do sýta len raz za deň a 2 krát za deň zjesť menší pokrm.

Predseda taktiež poznamenal, že tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, modlitbu a almužnu. Tieto prostriedky môžu využiť tí, ktorým prísny pôst nedovoľuje ich zdravie.

K modlitbe biskupi odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Zdroj: KBS

Ukáž viac

Native

Back to top button