Rodina a detiSpravodajstvo

Uzavreté školy sú nešťastím pre rodičov, učivu nie vždy rozumejú a je to finančne nákladné

Z vykonaného prieskumu vyplynulo, že na nové zariadenia pre deti minuli už aj 500 EUR. Finančné požiadavky rodiny sú pomerne vysoké a rodičia často učivu nerozumejú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu mimoparlamentných strán medzi rodičmi žiakov druhého stupňa základnej školy.

Prieskum zverejnil predseda strany Juraj Hipš v pondelok na tlačovej konferencii. V prieskume rodičia odpovedali na otázky, ako zvládnuť diaľkové štúdium a zatvorené školy. Povedal, že sa to ukázalo v našich rozhovoroch s rodičmi. Je pre nich ťažké zvládnuť diaľkové vzdelávanie a ekonomickú situáciu.

Podľa prieskumu musí až  70% rodičov pomáhať deťom na druhom stupni základnej školy pri vzdelávaní. Spomedzi týchto rodičov až 77% uviedlo, že je pre nich oveľa ťažšie študovať so svojimi deťmi, keď je škola zatvorená. Hlavným dôvodom je, že nestíhajú ostatné povinnosti (47%). Nevedia, ako motivovať svoje deti k učeniu. (36%) A takmer dve tretiny rodičov uviedli, že učebné osnovy, ktoré ich deti prevzali, boli veľmi náročné a nemohli im pomôcť, uviedol Hipš.

Ani pre vysokoškolsky vzdelaných rodičov sa odpoveď zásadne nelíši. Z tejto vzorky takmer štvrtina rodičov uviedla, že učivo je pre nich tiež náročné a nevedia, ako pomôcť svojim deťom. Prieskum tiež zisťoval, aký je stav rodín, ktoré dostávajú dištančné vzdelanie. V prieskume sa ukázalo, že 56% detí používa notebooky a až 24% rodičov uviedlo, že ich deti sa vzdelávajú pomocou smartphonov.

Podľa Hipša 40% respondentov uviedlo, že toto zariadenie používajú aj iní členovia v domácnosti. Viac ako polovica rodičov sa rozhodla kúpiť nové zariadenie. Hipš poukázal na to, že viac ako štvrtina rodičov utratila 301 – 500 eur za nové zariadenie. V takmer pätine prípadov výdavky presiahli 500 EUR.

Predseda strany pripomenul, že problémy sú pozorované u bežnej populácie môžu byť oveľa väčšie. Z dôvodu pandémie sa tento prieskum uskutočňuje iba na rodičoch, ktorí majú prístup k internetu. Preto máme len vzorku, kto má prístup na internet. Ak majú rodičia, ktorí majú prístup na internet, taký obrovský problém v dištančnom vzdelávaní, ako to je s tými, ktorí internetové pripojenie nemajú.

Prieskum realizovala agentúra Focus, aby medzi rodičmi 517 študentov druhého stupňa základnej školy prostredníctvom elektronického dotazníkového prieskumu. Zber údajov sa uskutočňoval od 18. do 21. novembra 2020.

Zdroj: Focus, TV Markíza, Denník N

Ukáž viac

Native

Back to top button