Rodina a detiZaujímavosti

Ovplyvní koronavírus vyplácanie materských dávok???

Výplata materských dávok je na mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou, spravidla okolo 15. až 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Presný deň výplaty dávok si určuje každá pobočka individuálne. Termíny výplat nemocenských dávok nie sú na web stránke Sociálnej poisťovne uvedené. Ak sa chcete informovať o konkrétnom výplatnom termíne v danom mesiaci, je potrebné kontaktovať priamo pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá materské vypláca.

VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU PRE KORONAVÍRUS SA BUDÚ ÚDAJE AKTUALIZOVAŤ – 15.3.2020 o 19:05

Od 18. do 27. marca 2020, spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. – 16.3.2020 o 19:00

Výplatné termíny dávok na rok 2020
Výplatné termíny dávok na rok 2020 – Zdroj/Foto: socpoist.sk

Kontakty na pobočky nájdete na: http://www.socpoist.sk/kontakty–xly/48023s

!!! POZOR ÚDAJE BUDEME PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ !!!

Dávky vám budú vyplatené bez akýchkoľvek poplatkov:

  • pri priehradke vašej pošty,
  • prostredníctvom doručovateľa (na základe písomnej žiadosti, len osobám, ktorým zdravotný stav neumožňuje prevzatie dávky na pošte).
  • prevodom na bankový účet

Dávky môže prevziať:

  • adresát uvedený v platobnom doklade,
  • manžel alebo manželka adresáta (pokiaľ nie sú z prijímania vylúčení),

Zdroj/Foto: socpoist.sk, posta.sk

Ukáž viac

Native

Back to top button