Rodina a deti

Bude ŠKOLA počas letných prázdnin?

Na Slovensku museli občania ostať doma v rámci mimoriadnych opatrení pre rozšírenie koronavírusu. Rodičia sa od začiatku týchto opatrení obávali toho ako ich deti dobehnú zameškané učivo. Z tohto dôvodu učitelia zareagovali veľmi rýchlo a začali svojim žiakom zadávať rôzne zadania prostredníctvom internetu. Hoci preberanie tohto učiva bolo na dennej báze táto forma výučby sa nedostala ku každému žiakovi. Prečo?

Od kedy na Slovensku bojujeme s ochorením COVID-19 rodičia žiakov museli pristúpiť k úspornému režimu výučby tzn. k domácemu vyučovaniu a preto sa zaviedla takzvaná online forma. Lenže v tomto riešení nastal zásadný problém, keď nie všetci žiaci na Slovensku majú rovnaké možnosti. Môže za to skutočnosť, že nie všetci žiaci majú v doma možnosť internetového pripojenia či počítača. Navyše ministerstvo školstva nikdy nepočítalo zo situáciou, že niekedy dôjde k domácemu diaľkovému štúdiu mladistvých žiakov.

Tento problém si samozrejme uvedomil aj súčasný premiér Igor Matovič, ktorý potvrdil nevyhnutnosť tohto riešenia a že je to správne. Súčasne však potvrdil aj to, aby znevýhodnení žiaci mali možnosť zameškané učivo dobehnúť počas letných prázdnin. Dnes v nedeľu si premiér našiel čas na sociálnej sieti, kde je v posledných dňoch naozaj veľmi aktívny, zverejnil status. Status na sociálnej sieti hovorí o tom, že si uvedomuje že 10-tky tisíc žiakov domá nemá internet alebo počítač či tablet. A tieto deti budú znevýhodnené, ak sa im nedostane dobehnúť zameškané učivo počas letných prázdnin. Preto verí, že situácia sa vyrieši čo najskôr, ideálne do jedného mesiaca, aby tieto deti mohli obetovať jeden mesiac letných prázdnin a dobehnúť zameškané učivo.

Status na sociálnej sieti neostal bez reakcie, prečítajte si jednotlivé vyjadrenia rodičov.

Zdroj: Facebook

Ukáž viac

Native

Back to top button