PolitikaSpravodajstvo

Začala sa debata o veľkej dôchodkovej reforme.

Debata sa týka aj vstupu do II. piliera a mal by sa zaviezť aj tzv. rodičovský bonus. Minister práce Milan Krajniak predložil návrh ústavného zákona o novom starobnom dôchodkovom systéme do medzirezortného pripomienkového konania.

Tento nový návrh má priniesť stabilný a udržateľný systém a so spravodlivými dôchodkami.

Podľa plánu by odchod do dôchodku by mohol byť možný už po odpracovaní 40 rokoch. Súčasne sa má zaviesť aj automatický vstup do 2. piliera a taktiež valorizácia dôchodkov o dôchodcovskú infláciu.

Nové podmienky odchod do dôchodku

Tento nový ústavný zákon by mal stabilizovať dôchodkový systém na obdobie najbližších 20 rokov. To znamená, že po odpracovaní 40 rokoch by už malo byť garantované, aby občan mohol ísť do dôchodku.

To znamená, že ak niekto odpracuje 15 rokov, mal by už mať garantovaný vek odchodu do dôchodku a to na základe tzv. automatu vypočítaného z priemernej strednej dĺžky života.

Dôchodková reforma
Dôchodková reforma

II. dôchodkový pilier

Súčasne sa má zaviesť automatický vstup do 2. piliera pre poistencov, u ktorých sa predpokladá, že si budú môcť sporiť minimálne 30 rokov. Súčasne budú mať aj 2 roky na to, aby mohli zo systému vystúpiť. Podľa Krajniaka pôjde do 2. piliera minimálne jedna štvrtina odvodov.

Doživotné vyplácanie dôchodkov by malo byť v ústavnom zákone garantované. Krajniak poznamenal, že jednorazové vyplatenie nasporenej sumy bude možné len v 2 prípadoch. V prípade mimoriadnej ťažkej životnej situácii a ak by človek nasporil iba minimálnu sumu.

Valorizácia dôchodkov

Taktiež sa plánuje zaviesť ústavne garantované právo na valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu každoročne. Minister práce priblížil, že ak v spotrebnom košíku týchto výdavkov, budú dôchodcovia vynakladať nútenú vstupnú cenu o nejaké percento, alikvotne má stúpať aj dôchodok. Počíta sa aj s právo na mimoriadne zvýšenie dôchodku, ak sa bude Slovenskej ekonomike dariť.

Rodičovský bonus

Má sa garantovať solidarita v rámci jednej generácie a súčasne aj medzi generáciami, čo predstavuje tzv. rodičovský bonus. Podľa Krajniaka, by deti mohli priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov. Podľa neho jedna pätina z odvodov, ktoré by išli na dôchodok, tak pôjdu priamo rodičom týchto detí prostredníctvom rodičovského bonusu.

Počíta sa aj s rozšírením kompetencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá by mala každý rok predkladať národnej rade SR správu o stave dôchodkového systému, čo si po novom vyžaduje aj Európska rada.

V prípade, ak komisia zhodnotí, že stav systému nie je dobrý a je rizikový, bude možné spustiť korekčný mechanizmus. Ak bude situácia dobrá, mala by sa spustiť mimoriadna valorizácia dôchodkov.

Oranžová obálka

Zákon má stanoviť isté pravidlá pre zhodnocovanie nasporených peňazí a bude zabezpečené, aby občania dosiahli čo najvyšší dôchodok v budúcnosti.

Zavedie sa tzv. oranžová obálka, ktorá bude informovať občana o tom aby mal každý rok informácie o tom, aký dôchodok ho čaká v budúcnosti. A to v prípade, ak budú príspevky občana pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach sporenia.

Diskusia by sa mala uzatvoriť do Vianoc a následne by sa malo pristúpiť k návrhu a predloženiu nové zákona na rokovanie vlády. Následne začiatkom budúceho roka 2021 sa navrhne ústavný zákon, ktorý sa predloží parlamentu.

Účinnosť návrhu by tak mohla byť od 1. januára 2022, pri rodičovskom bonuse už od januára 2023 a oranžová obálka už od januára 2024.

Zdroj: TASR

Ukáž viac

Native

Back to top button