KrimiPolitika

VLK DRAVÝ bude od 1. januára 2021 chráneným živočíchom

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo vyhlášku k zákonu o ochrane prírody do medzirezortného pripomienkového konania. Od 1. januára 2021 by sa mal stať vlk dravý chráneným živočíchom. Jeho spoločenská hodnota bola vyčíslená na 3000 EUR.

Vlk dravý – svorka v lese

Zákaz

Po tom bude zakázané vlka dravého úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať. Vyplýva to zo zákona o ochrane prírody. V prípade ak by vlk spôsobil škody na majetku alebo domácich zvieratách, poškodený musí v žiadosti okrem iného opísať aj opatrenia, ktoré boli vykonané, aby k vzniku škody nedošlo. K žiadosti o náhradu škody sa musia uvádzať aj doklady, ktoré preukazujú vzniknutú škodu. Podľa príslušného úradu životného prostredia k tomu priloží video alebo aspoň fotodokumentáciu.

Po novom nebude možné vlka úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať.

Vlk dravý v zime

Vyhláška

Pre bližší príklad medzi chránené živočíchy patrí napríklad bobor vodný, vydra riečna, medveď hnedý či rys ostrovid.

K návrhu novej vykonávacej vyhlášky pristúpil envirorezort. Ministerstvo v materiáli uvádza, že rozsiahlosť navrhovaných zmien, ktoré sa týkajú tejto novej úpravy, ako aj ďalších navrhovaných zmien sú na základe poznatkov aplikačnej praxe a odborného zhodnotenia.

Vlk dravý, Ilustračná fotografia

Zdroj: TASR, Wikipedia

Ukáž viac

Native

Back to top button