Politika

Slováci pre pandémiu živoria: Cirkev aj tak dostane príspevky

Mnoho Slovákov si počas pandémie prežila a ešte stále prežíva veľmi ťažké časy. Pretože mnoho z nás nemohla pre prísne opatrenia pracovať aj napriek výdavkom, ktoré prichádzajú každý mesiac a musia byť zapletené. Rodiny sa veľmi ťažko vysporiadavajú s hypotékami, daniami a ostatnými výdavkami, ktoré musia na konci mesiaca zaplatiť, hoci im neprišla výplata alebo im bola znížená. Avšak v tejto krajine si asi nie sme všetci rovní.

Posledné mesiace si muselo viacero rodín odpustiť bežné výdavky a museli sa oveľa viacej uskromniť ako to bolo do teraz. Aj napriek tomu štát uspokojuje potreby, niektorých spoločností bez ohľadu na situáciu, ktorá nám spôsobila pandémia. Cirkev je jedna z nich, ktorých sa táto pandémia nijako netýka, pretože sa o nich štát po ekonomickej stránke postará. Ako každý rok aj teraz dostanú finančné príspevky bez žiadneho krátenia alebo iného obmedzenia a navyše to je o niekoľko miliónov viac ako to bolo do teraz.

Na celom Slovensku máme registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností z toho len štyri z nich nedostanú od štátu žiadny finančný príspevok. Ako každý rok, aj tento rok, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo čísla o finančnej podpore cirkví. Boli zverejnené konkrétne sumy na podporu činnosti, jednotlivých cirkví. Je až neuveriteľné, že aj v týchto ťažkých časoch aj keď si štát musí požičiavať peniaze cirkvi tento rok vyplatí približne 57 miliónov eur.

Zoznam cirkvi a náboženských spoločností

Zoznam cirkvi a náboženských spoločností20192020Navyše
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike  28 021 886 €  34 538 722 €    6 516 836 €
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku    4 568 230 €    5 174 749 €       606 519 €
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku    4 900 043 €    5 106 921 €       206 878 €
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku    2 612 744 €    2 752 563 €       139 819 €
Pravoslávna cirkev na Slovensku    2 029 714 €    2 078 849 €         49 135 €
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike                 –   €                 –   €                 –   €
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť       329 920 €       340 248 €         10 328 €
Kresťanské zbory na Slovensku                 –   €                 –   €                 –   €
Apoštolská cirkev na Slovensku       493 290 €       499 121 €           5 831 €
  
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike       363 336 €       366 822 €           3 486 €
Cirkev bratská v Slovenskej republike       398 454 €       401 850 €           3 396 €
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie         40 526 €         43 441 €           2 915 €
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike       137 892 €       139 891 €           1 999 €
Cirkev československá husitská na Slovensku       115 384 €       117 166 €           1 782 €
Starokatolícka cirkev na Slovensku       127 093 €       128 780 €           1 687 €
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike                 –   €                 –   €                 –   €
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike                 –   €                 –   €                 –   €
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike           8 382 €           8 548 €              166 €
Spolu44 146 894 €51 697 671 €7 550 777 €

Zdroj: culture.gov.sk

Ukáž viac

Native

Back to top button