Politika

SCHVÁLENÉ – tresty za týranie zvierat sa sprísnia

Týranie a zanedbávanie starostlivosti o zvieratá sa bude prísne týrať, hrozí až 5 ročné väzenie. Trest odňatia slobody bude závisieť od závažnosti skutku.

Túto novelu trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb z dielne koaličný poslancov po odsúhlasený tento piatok poslancami Národnej rady SR. Po novom budú tieto skutky zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu.

Takto sa zavedie nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat.

Týraný psík, Ilustračná fotografia

Predkladatelia návrhu zákona chceli tento zákon systematicky zaradiť medzi trestné činy týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to práve ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam správne vecne patrí. Táto zmena zároveň dosiahne stav, kedy sa skráti vyšetrovanie, nakoľko bude spadať pod vyšetrovateľov v odbore environmentálnej kriminality.

Úprava taktiež vysvetľuje pojem zviera, kde bude spadať pes, mačka, hospodárskej zviera podľa osobitného predpisu a chránené živočíchy podľa osobitného predpisu držaných v zajatí.

Týrané mačiatko, Ilustračná fotografia

Súčasne sa stala rozsiahlejšia skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. Protiprávne konanie bude už vtedy, keď sa dotyčná osoba dopustí čoby len, organizovania zápasov medzi zvieratami, štvaniu zvieraťa proti zvieraťu tomuto účelu, cvičenie zvieraťa na inom zvierati, chovanie, držanie, obchodovanie alebo iné nakladanie so zvieratami, ktoré takého konanie umožní, prípade ten kto sa na takomto organizovanom zápase zúčastní.

Týraný pes, Ilustračná fotografia

Zdroj: NR SR

Ukáž viac

Native

Back to top button