PolitikaSpravodajstvo

RUŠIA SA DOPLATKY ZA LIEKY! Koho sa to bude týkať?

Tento návrh mal zlepšiť situáciu vymedzeného okruhu pacientov, ktorý má v nadväznosti dopad na ekonomické následky niektorých pacientov.

Vláda sa ešte vo svojom programovom vyhlásení zaviazala za roky 2020 až 2024 zrušiť doplatky za lieky pre ľudí ktorí sú zdravotne postihnutý, deti do šiestich rokov a dôchodcov, ktorým sa však bude zohľadňovať príjem a to až do výšky doplatku najlacnejšieho lieku na trhu.

Tieto náklady bude štát refundovať zo štátneho rozpočtu.

Doplatky za lieky

Štát chce týmto zraniteľným osobám zabezpečiť dostupnosť liekov. Dôchodcom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladým rodinám s deťmi do 6 rokov, aby im zabezpečili kvalitnejší život, uviedol rezort zdravotníctva.

Doplatky by sa mali týkať nulovým limitom spoluúčasti na doplatky za lieky, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.

Odborníci odhadujú potrebný rozpočet 36 miliónov EUR každoročne v rokoch 2021 až 2023. Ak táto novela prejde bude účinná od 1. januára 2021.

Najlacnejšie alternatívy liekov by mali byť zadarmo.

Zdroj: NR SR, alfexe

Ukáž viac

Native

Back to top button