Politika

Pomoc pre podnikateľov. Vláda prináša týchto 13 opatrení

Doterajšie opatrenia štátu pre boj s COVID-19, má značný negatívny dopad na podnikateľov. Z tohto dôvodu sa vláda rozhodla zaviesť 13 opatrení, ktoré by zmiernili následky.

„Myslím, že toto nie je konečná stanica, budeme ďalej sledovať situáciu a jej ďalší vývoj a podľa toho buď dopĺňať, alebo meniť tieto opatrenia,“ povedal na tlačovej konferencii minister hospodárstva Peter Žiga.

Pomôcť by mali tieto opatrenia:

 1. Rezort hospodárstva chce rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez záznamu v registri dlžníkov. Zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny pre fyzické osoby, ale aj pre právnické osoby
 2. Zjednodušenie poskytovania krátkodobých a nízkoúročených úverov pre vybrané sektory, napríklad pre gastronomické prevádzky
 3. Vyčlenenie financií na podporu investovania prostredníctvom Slovak Investment Holdingu (SIH) alebo Európskej investičnej banky (EIB)
 4. Upravenie možnosti odpisu daňovej straty bez časových limitov, prípadne ich predĺženie.
 5. Odloženie daňového priznania z 31. 3. na 30. 6. 2020 pre fyzické aj právnické osoby.
 6. Odloženie platieb sociálnych odvodov pre SZČO počas 2 – 3 mesiacov a rozložiť tieto platby počas obdobia nasledujúcich 18 mesiacov.
 7. Po vzore 13. a 14. platov oslobodiť zamestnávateľov od platenia odvodov pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať kvôli preventívnym opatreniam štátu.
 8. Zjednodušenie podmienok pre získanie príspevku pre udržanie pracovného miesta pre malé a stredné podniky.
 9. Možnosť dotovania TPS (tarify za prevádzku systému), ktorá je dôležitou súčasťou výslednej ceny elektrickej energie, zo štátneho rozpočtu.
 10. Diskusia na európskej úrovni o umožnení čerpania eurofondov (z ESIF) zo súčasného obdobia na zmierňovanie ekonomických dopadov krízy.
 11. Zmena v podmienkach čerpania OČR tak, aby jeden z rodičov, ktorý zostane doma s dieťaťom, mohol poberať špeciálnu PN a dostávať 80 percent zo svojej priemernej mzdy, ktorú by od prvého dňa platila Sociálna poisťovňa. V prípade, že má dieťa oboch rodičov, ktorí pracujú v nepretržitých prevádzkach, by štát zvážil pridelenie 600-eurového voucheru na opatrovateľku.
 12. Predĺženie postihu dovozcov pre výrobu z tretích krajín, predĺženie času na vyplatenie colného dlhu.
 13. Minimalizácia štátnych kontrol súvisiacich s činnosťami, ktoré nie sú životu dôležité, a z nich vyplývajúcich pokút, ktoré by mohli ďalej zaťažovať podnikateľov. Neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Zdroj: forbes

Ukáž viac

Native

Back to top button