PolitikaSpravodajstvo

NOVÉ pravidlá pre MINIMÁLNU MZDU v krajinách Európskej únie

Eurokomisia navrhla novú smernicu s novými pravidlami pre minimálnu mzdu v krajinách Európskej únie, aby pomohli pracovníkom v Európskej únii chrániť primeranú minimálnu mzdu, ktorá umožnuje dôstojný život, v akomkoľvek sektore.

Minimálna mzda má byť stanovená na primeranej úrovni, aby mohol byť zabezpečení pozitívny sociálny dosah, ktorý prináša širšie ekonomické výhody, súčasne znižuje nerovnosť miezd, pomáha udržiavať domáci dopyt a posilniť pracovné stimuly.

Stopka v rozdielnom odmeňovaní

Nová smernica má taktiež zamedziť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, nakoľko minimálnu mzdu poberá viac žien ako mužov.

Súčasne má chrániť aj zamestnávateľov, ktorí majú tieto mzdy vyplácať zamestnancom a tak im aj zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž.

Smernica zohľadňuje aj aktuálnu koronakrízu, ktorá zasiahla práve odvetvie s pracovníkmi, ktorí poberajú práve minimálnu mzdu. Ide o práce v upratovacích službách, maloobchode, zdravotníctve, dlhodobej starostlivosti a ubytovacích službách.

Výkonný viceprezident európskej komisie pre ekonomiku vysvetľuje, že je dôležité oživiť hospodárstvo tak, aby mali z toho úžitok aj pracovníci s nízkou mzdou. Nový návrh má zabezpečiť slušný príjem, kdekoľvek.

Nová minimálna mzda 2021
Nová minimálna mzda 2021

Minimálne mzdy zaostávajú

Nicolas Schmit ako eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva upozornil na to, že 10% pracovníkov v Európskej únii žije v chudobe.

Schmit odkázal, že kolektívne vyjednávanie by sa malo stať zlatým štandardom vo všetkých krajinách EÚ.

Minimálna mzda je určená v každom členskom štáte EÚ. Väčšinou sú stanovené zákonom, no v 6 krajinách ako sú Cyprus, Dánsko, Fínsko, Rakúsko, Švédsko a Taliansko sú minimálne mzdy zabezpečené v kolektívnych zmluvách.

Nový návrh nezaväzuje členské štáty, aby začali zavádzať zákonom stanovené minimálne mzdy, súčasne ich ani nestanovuje na spoločnú úroveň.

Pracovníci
Pracovníci

Zavedú sa výročné správy

Naopak v krajinách, kde je minimálna mzda stanovená zákonom, by mali nové podmienky na minimálne mzdy stanoviť na primeranú úroveň.

Európska komisia požaduje od týchto štátov, aby zabezpečili proporcionálne a oprávnené použitie, tak aktualizovali zákonom stavené minimálne mzdy.

Vďaka výročným správam sa európskej komisii bude lepšie monitorovať a presadzovať nové zmeny v ochrane minimálnej mzdy v každej krajine. Tieto výročné správy členských štátov Európskej únii budú zasielané priamo eurokomisii.

Európska centrálna banka

Zdroj: TASR

Ukáž viac

Native

Back to top button