KrimiSpravodajstvo

Vyjadrenie MINISTERKY – pomôže už len DOVOLANIE

Vyjadrenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej k dnešnému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu. Prečítajte si voľný prepis vyjadrenia.

Vyjadrenie ministerky Márie Kolíkovej

Špecializovaný trestný súd vyhlásil rozhodnutie vo veci, ktorá je ostro sledovaná a bola som úmyselne zdržanlivá v tejto veci, aj vo svojich vyhláseniach.

Aj kvôli tomu, že ministerská spravodlivosť má oprávnenie, v prípade, že sa jedná o právoplatné rozhodnutie v tejto veci, podávať mimoriadny opravný prostriedok, ktorým je dovolanie. To znamená, že potenciálne ešte môže mať v rukách nástroj na zvrátenie celého rozhodnutia vo veci, tak si myslím, že tiež aj z tohto dôvodu je náležité, aby som zdržanlivá bola.

S ohľadom na to, že dostávam množstvo podnetov na reakciu, či už je to z médií alebo laickej, odbornej verejnosti, myslím si, že by som sa k tomu mala vyjadriť. To, čo chcem k celej veci povedať a myslím si, že môžem povedať je to, že práve v takýchto veciach, ktoré sú ostro sledované, kde sa dá povedať, že je niečo ako spoločenská objednávka. Jednoducho spoločnosť očakáva nejaké rozhodnutie a teraz očakáva, že tí čo sú páchatelia budú odsúdení.

Očakávam, že tí čo sú obžalovaní, vlastne všetci budú odsúdení.

Práve v takýchto veciach je veľmi zložité a veľmi ťažké, aby sudca, ktorý má byť nestranný a nezávislý to ustál aj vo svojom vnútri a rozhodol na základe svojho vnútorného svedomia a vedomia s použitím svojich odborných znalostí a naozaj nestranne bez takéhoto spoločenského tlaku. Tento tlak je obrovský na všetkých sudcov, ktorí boli v predmetnom senáte.

Treba si uvedomiť, že sudca má rozhodovať na základe dôkazov, ktoré má v predmetnej veci. Nie na základe toho, čo by sme si my priali alebo javí sa nám, že by bolo správne, že by bolo spravodlivé. Naozaj sudca, ktorý je tým, ktorého chceme mať a musíme mať ako spoločnosť, ktorá si ctí hodnoty právneho štátu a demokracie a nezávislosti súdnej moci, práve v takýchto kauzách je dôležité, aby sudca ostal nestranný a nezávislý. Tým chráni nás všetkých. Tým chráni spravodlivosť.

Ustál to v sebe a rozhodol nezávisle a nestranne na základe toho čomu on uveril, ktoré dôkazy vnímal, že sú podstatné a kľúčové pre rozhodnutie. Ak tak rozhodol a má za to, že niekto je nevinný, takéto rozhodnutie treba rešpektovať. V danej veci ešte bude, možno predpokladať, rozhodnutie najvyššieho súdu.

Treba to vnímať, že toto je proces a nie je dôvod v tomto momente ho spochybňovať.

ZDIEĽAJTE pre podanie dovolania

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ukáž viac

Native

Back to top button