AktualityKrimi

NOVÉ informácie pre PENDLEROV

Dnes u nás nájdete aktuálne informácie priamo od Polície Slovenskej republiky, ktoré boli zverejnené na sociálnej sieti Facebook.

Informácie aktualizované 25.4.2020 – Neplatí nasledovná výnimka – „pre majiteľov alebo užívateľov pôdy v slovensko-maďarskom pohraničnom pásme do 30 km od hranice je povolené obrábanie pôdy pre občanov oboch krajín“

?‍♂️ Polícia vás žiada, aby ste si detailne prečítali tento status a zdieľali ho medzi svojich všetkých priateľov. Je vysoká pravdepodobnosť, že odpoveď na vašu otázku nájdete v tomto statuse.

? Polícia upozorňuje na to, že na súkromné správy ohľadom koronavírusu nebude na sociálnej sieti Facebook zabezpečovať. Všetky dostupné informácie by ste mali nájsť tu.

Odkaz Polície Slovenskej republiky

❤️ Polícia vyzýva seniorov, aby zostávali doma. O nákupy skúste poprosiť blízkych, susedov, alebo priamo svoju obec. Nakupujte medzi 9:00 – 11:00, iba v nevyhnutných prípadoch môžete nakupovať aj v iné hodiny. Na Jednotke budú denne vysielané omše. Pri senioroch je väčšie riziko pri ochorení ako pri pri strednej a mladšej generácii.

Hraničné priechody – podmienky prekročenia hraníc a infobloky pre pendlerov

Hranica s Maďarskom

➡️ medzi oboma štátmi sa môžu pohybovať osoby, ktoré bývajú na SR a vykonávajú svoje zamestnanie najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu v susednej krajine , respektíve tie osoby, ktoré bývajú v pohraničí najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu a za prácou dochádzajú na Slovensko
 osoby z predošlého bodu potrebujú mať so sebou trojjazyčné potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/…/vzor_potvrdenia_o_vykone_zamestnanani…
smerom do HU sa dostanú občania SR s občianskym preukazom, potvrdením od zamestnávateľa a pobytovou kartou
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Milhosť – Tornyosnémeti, Šahy – Parassapuszta, Kráľ – Bánréve, Čunovo-Rajka (diaľnica), Štúrovo – Esztergom, Komárno – Komárom, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somoskoujfalu (aj pre preších), Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat (aj pre peších)
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Milhosť – Tornyosnémeti, Čunovo-Rajka (diaľnica), Šahy – Parassapuszta
➡️ pre nákladnú dopravu s výkladkou/nákladkou na území SR alebo HU (podľa prepravného listu), teda nie pre tranzit, sú otvorené hraničné priechody: Medveďov – Vámosszabady, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somoskoujfalu, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Kráľ – Bánréve

Hranica s Rakúskom

➡️ medzi oboma štátmi sa môžu pohybovať osoby, ktoré bývajú na SR a vykonávajú svoje zamestnanie najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu v susednej krajine , respektíve tie osoby, ktoré bývajú v pohraničí najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu a za prácou dochádzajú na Slovensko
 osoby z predošlého bodu potrebujú mať so sebou trojjazyčné potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/…/vzor_potvrdenia_o_vykone_zamestnanani…
➡️ od 10.4. zaviedlo Rakúsko kontroly aj na hranici so SR, pričom od 14.4. je vstup umožnený osobám, ktoré sa preukážu lekárskym potvrdením o zdravotnom stave nie starším ako 4 dni (negatívny test na COVID 19) v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku.
 uvedená podmienka sa nevzťahuje na tieto skupiny osôb: občania Rakúska, osoby s pobytom v Rakúsku (musia podpísať prehlásenie, že absolvujú povinnú domácu 14 dňovú karanténu), pendleri, tranzit cez územie Rakúska (čestné prehlásenie, plná nádrž, dokumenty o výkladke/nákladke v cieľovej krajine), preprava tovaru, osoby, ktoré v Rakúsku podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu, osoby idúce do Rakúska s cieľom lekárskeho vyšetrenia (potvrdenie: https://www.ris.bka.gv.at/…/NOR402…/II_129_2020_Anlage_F.pdf)
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Petržalka – Berg, Jarovce – Kittsee (stará cesta), Jarovce -Kittsee (diaľnica)
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Jarovce – Kittsee (diaľnica)
➡️ pre osobnú aj nákladnú dopravu do 7,5 t. je taktiež otvorený hraničný priechod Moravský Sv. Ján – Hohenau v čase od 5:00 hod. do 24:00 hod.

Hranica s Českou republikou

➡️ medzi oboma štátmi sa môžu pohybovať osoby, ktoré bývajú na SR a vykonávajú svoje zamestnanie najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu v susednej krajine , respektíve tie osoby, ktoré bývajú v pohraničí najviac 30 km po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu a za prácou dochádzajú na Slovensko
 osoby z predošlého bodu potrebujú mať so sebou trojjazyčné potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/…/vzor_potvrdenia_o_vykone_zamestnanani…
➡️ občania SR pracujúci ako zdravotníci v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji môžu chodiť späť na územie SR, ale len s testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom, starým najviac 48 hodín
 Ďalšie informácie pre pendlerov: https://www.mzv.sk/…/covid19/cezhranicni-pracovnici-pendleri
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Lysá pod Makytou – Střelná, Horné Srnie – Brumov – Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Skalica – Sudoměřice (nová cesta), Holíč – Hodonín, Brodské Břeclav
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: všetky sú aj pre nákladnú dopravu s obmedzeniami vyplývajúcimi s kategórie pozemných komunikácii
➡️ Nové podmienky tranzitu cez ČR od 30.3.: http://www.mzv.sk/…/cesko-tranzit-cez-uzemie-ceskej-republi…

Hranica s Poľskom

do Poľska sa dostanú iba jeho občania
➡️ pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Trstená-Chyžné, Vyšný Komárnik – Barwinek
➡️ pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: oba uvedené

Hranica s Ukrajinou

 na Ukrajinu sa dostanú iba jej občania
➡️ Ukrajina zatvorila hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Slemenci, vstup pre preších je obmedzený aj na Ubľa – Malyi Berezni
➡️ preto slovenská strana umožňuje peším chodcom použiť do 22.3. do 18:00 hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod

? máme nové značky „GREEN LANE“, ktoré budú pre kamióny s vybraným nákladom (zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu, potraviny, pohonné hmoty, živé zvieratá a krmivo, vstupné produkty poľnohospodárskej výroby, poštové zásielky)
? každý kamionista dostane pri vstupe do SR mapu dostupných hraničných priechodov

Upozornenie z Nemecka

⚠️ Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje slovenských občanov, že nemecká polícia na hraničných priechodoch pristúpila k dôslednému preverovaniu dôvodov tranzitu cez územie Nemecka. Pri tranzite územím Nemecka do štátu pobytu alebo výkonu pracovnej činnosti odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, respektíve potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte, ako aj zahraničnú kartu poistenca a tieto doklady predložiť hraničným orgánom pri vstupe do Nemecka. Povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko je na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici. Na základe rozhodnutia službukonajúceho policajta na nemeckej hranici nemusí byť dôvod cesty uznaný na účel umožnenia tranzitu. Upozorňujeme, že v prípade rozhodnutia o odopretí vstupu do Nemecka musí cestujúci po návrate na Slovensko podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom zariadení Ministerstva vnútra SR. Veľvyslanectvo SR v Berlíne preto v súčasnom období odporúča zvážiť tranzit cez Nemecko.

? Kontakt na Veľvyslanectvo SR v Berlíne.+ 49 30 88 926 200, e-mail: emb.berlin@mzv.sk a Generálny konzulát SR v Mníchove: telefónne číslo: + 49 89 923 34 900, e-mail: cgmunich@mzv.sk

Povinná štátna karanténa a nahlasovanie osôb

☝️ Každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktorá vstúpi na územie SR po 20. apríli 07:00 hod. bude automaticky premiestnená do štátneho zariadenia, kde bude čakať niekoľko dní na výsledok testu. V prípade, ak bude negatívny, osoba sa bude môcť premiestniť do domácej karantény, do ktorej sa automaticky dostanú osoby žijúcej s ňou v spoločnej domácnosti. Celková dĺžka domácej karantény bude „14 mínus počet dní strávených v štátnej karanténe“.

➡️ Hore uvedené nariadenie sa netýka tejto skupiny osôb: osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu; tehotné ženy; osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity; osoby s osobitnými výživovými potrebami; osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev; osoby s metabolickými poruchami; osoby s epilepsiou; osoby s mentálnou poruchou; osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch; zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby nad 75 rokov.

 Hore uvedené osoby sa okrem osôb nad 75 rokov musia pri vstupe na územie SR preukázať originál a kópiu od lekára s jeho podpisom a pečiatkou, ktorý bude dokazovať ich zdravotný stav spadajúci pod uvedené výnimky.

➡️ Výnimka sa vzťahuje na blízke a sprevádzajúce osoby, ktoré budú sprevádzať uvedené osoby vyššie.

⚠️ Všetky uvedené osoby, teda osoby s výnimkou, blízke osoby a sprevádzajúci sa musia na hraničnom priechode preukázať originálom a kópiou s negatívnym výsledkom testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín.

➡️ Uvedeným všetkým osobám, ako aj maloletým osobám cestujúcich bez sprievodu, sa následne nariadi domáca 14-dňová karanténa, ktorá sa bude vzťahovať na všetkých členov spoločnej domácnosti. Všetky tieto osoby sa musí telefonicky nahlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (kontakty na webe UVZSR.sk).

? Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR po uvedenom termíne, sú povinné svoj návrat nahlásiť telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi/pediatrovi. Ak osoba nemá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámi to miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. Lekári následne týmto osobám a osobám zo spoločnej domácnosti povinne vystavia PN z dôvodu karantény.

Výnimky štátnej karantény

? Uvedená opatrenia sa nevzťahujú na vodičov nákladnej dopravy (vstupujú na územie SR v kamióne pracovne), posádky lodí a lietadiel, vodičov a posádku autobusov s repatriantmi, určených zamestnancov železníc, zamestnancov pohrebných služieb z určenej situácie (detailné podmienky pre všetky tieto skupiny viď na webe UVZSR.sk)

? Uvedené opatrenia sa nevzťahujú na pendlerov – viď osobitne podmienky pri pendleroch z Rakúska, Maďarska a ČR

➡️ Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky nevzťahujú na osoby, ktoré vstupujú a opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia liečby vážnych zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym

➡️ Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky nevzťahujú na tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO

➡️ Uvedené opatrenia sa po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky nevzťahujú na vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov členských štátov EÚ navracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej republiky bez zastavenia

?‍♂️ Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 300 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur.

➡️ Oficiálne nariadenie nájdete na webe UVZSR.sk

Určené hraničné priechody na návrat – netýka sa pendlerov a výnimiek

? Od pondelka 6.4.2020 od 07:00 budú môcť slovenskí občania a ich rodinní príslušníci, ktorí sa vrátia na Slovensko z pobytu v zahraničí (netýka sa pendlerov a výnimiek) individuálne osobnou dopravou alebo pešo, použiť na vstup tieto hraničné priechody:

Rakúsko

 Jarovce – Kittsee (diaľnica)
 Bratislava Petržalka – Berg

Česká republika

 Brodské – Břeclav (diaľnica
 Drietomá – Starý Hrozenkov)
 Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Poľsko

 Vyšný Komárnik – Barwinek
 Trstená – Chyžné

Maďarsko

 Čunovo – Rajka (diaľnica)
 Šahy – Parassapusta
Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
 Komárno – Komárom

Ukrajina

 Vyšné nemecké – Užhorod
 Ubľa – Maly Bereznyj

ℹ️ Na týchto hraničných priechodoch dostanú informácie o karanténnych opatreniach a ich povinnostiach podľa opatrenia hlavného hygienika, teda povinnosť byť v karanténnom zariadení, ktoré určí MV SR

ℹ️ Pendleri budú môcť naďalej využívať všetky hraničné priechody, ktoré doposiaľ využívali vrátane uvedených, za podmienok upravených hlavným hygienikom

Polícia žiada, aby ste nepreťažovali linku 158

Číslo 158 nie je infolinkou. O detailných podmienkach karantény môžete diskutovať s predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva, ktorých čísla infoliniek nájdete v odkaze v nasledovnom odseku.

Zdroj: Facebook.com

Ukáž viac

Native

Back to top button